Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Badania metodą magnetycznej pamięci metalu MPM

Obecnie na świecie metoda MPM doceniana jest i stosowana powszechnie. Stosuje się ją do kontroli wszelkich obiektów przemysłowych oraz do kontroli wszelkich elementów z metali ferromagnetycznych lub paramagnetycznych, w tym ze stali austenitycznej (stal nierdzewna). Kontrole te prowadzi się też podczas powstawania obiektów przemysłowych lub w procesach produkcyjnych elementów, jak też w trakcie ich eksploatacji.

Metoda magnetycznej pamięci to niezwykle efektywna metoda badań nieniszczących, pozwalająca w realnym czasie oceniać stan naprężeniowo-deformacyjny obiektów przemysłowych lub ich elementów.

Metoda MPM jest to pasywna metoda badań nieniszczących, oparta na rejestracji i analizie rozkładu własnych magnetycznych pól rozproszonych (WMPR), powstających w wyrobach i urządzeniach w strefach koncentracji naprężeń (SKN). W trakcie badań metodą MPM wykorzystywane jest naturalne namagnesowanie, które pojawia się w postaci własnych magnetycznych pól rozproszonych podczas faktycznych odkształceń wynikających z eksploatacji elementów.

Metoda MPM to: 

  • identyfikacja lokalnych anomalii magnetycznych badanego obiektu
  • korelacja wykrytych anomalii magnetycznych ze stanem naprężeń, historią obciążeń oraz z lokalną zmianą tekstury i faz materiału (przegrzania, odkształcenia, zmęczenie)
  • detekcja defektów struktury (wtrącenia, pustki, pęknięcia itp.)
  • ocena bieżącego stanu technicznego elementu z możliwością wiarygodnego prognozowania bezpiecznego czasu ich eksploatacji.

Korzyści ze stosowania metody MPM to:

  • ujawnienie w czasie rzeczywistym (również na dużych obiektach) stref koncentracji naprężeń (SKN) jako przyszłych miejsc uszkodzeń
  • wczesna diagnostyka uszkodzenia oraz oszacowanie stanu jakościowego elementu
  • wykrywanie wad w połączeniach spawanych i strefach wpływu ciepła (SWC)
  • wydatna redukcja kosztów materialnych klienta przy zastosowaniu metody MPM w kombinacji z konwencjonalnymi metodami NDT.

Zdjęcia z realizacji badań metodą MPM