Język:

BADANIA NIENISZCZĄCE NDT

BADANIA NIENISZCZĄCE (NDT) - to badania umożliwiające uzyskanie informacji o stanie fizycznym, wadach i własnościach badanego obiektu (materiału, wyrobu, konstrukcji) bez spowodowania zmiany jego cech użytkowych. Badania mające na celu wykrycie wad typu nieciągłości materiału są nazywane badaniami defektoskopowymi.

Badania takie można prowadzić na kilku etapach istnienia elementu – podczas jego wytwarzania oraz okresowo podczas eksploatacji określając jego obecny stan techniczny. Badania podczas wytwarzania mają na celu niedopuszczenie do użycia wadliwego elementu, natomiast badania w czasie eksploatacji pozwalają wykryć pojawiające się nieciągłości i nie dopuścić do awarii, które wiążą się zawsze z nieprzewidzianymi kosztami dla użytkownika.

Używając odpowiednio dobranych metod i technik badawczych oraz dodatkowych działań można określić czas bezpiecznej eksploatacji badanego elementu.

W ostatnich latach badaniach nieniszczących obserwujemy szybki rozwój techniczny, zwiększają się przez to możliwości w obrębie poszczególnych metod badań, jak i  pojawiają się nowe metody oraz techniki badawcze. W związku z tym nasi specjaliści oferują doradztwo w zakresie doboru najodpowiedniejszej metody dla każdego zadania badawczego.

Na życzenie klienta nasi specjaliści opracują zgodnie z najnowszymi normami branżowymi instrukcje lub procedury badawcze dla każdej metody badań nieniszczących oraz dla każdego elementu.