Język:

Certyfikaty

Nasze laboratorium posiada uznania:

Świadectwo podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie wykonywania badań nieniszczących - świadectwo o nr LB-186/27.

Świadectwo Podwykonawcy UDT

Świadectwo uznania laboratorium badawczego przez Bureau Veritas - świadectwo o nr SMS.LAB.320/80286/B.0.

BV1BV2

 

Certyfikat wdrożenia i stosowania zintegrowanego systemu zarządzania zgodny z normami ISO PN-EN ISO 9001:2009 i PN-N-18001:2004 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego - certyfikat o nr CSJB/682/2014.

ISO