Język:

Metoda MPM

Metoda MPM jest to pasywna metoda kontroli nieniszczącej, oparta na rejestracji i analizie rozkładu własnych magnetycznych pól rozproszonych (WMPR), powstających w wyrobach i urządzeniach w strefach koncentracji naprężeń (SKN). W trakcie kontroli MPM wykorzystywane jest naturalne namagnesowanie, które pojawia się w postaci magnetycznej pamięci metalu podczas faktycznych odkształceń wynikających z eksploatacji elementów.

Metoda MPM to:  
- identyfikacja lokalnych anomalii magnetycznych w strefie bliskiej badanego obiektu,
- korelacja wykrytych anomalii magnetycznych ze stanem naprężeń, historią obciążeń oraz z lokalną zmianą tekstury i faz materiału (przegrzania, odkształcenia, zmęczenie),
- detekcja defektów struktury (wtrącenia, pustki, pęknięcia itp.),
- ocena bieżącego stanu technicznego elementu z możliwością wiarygodnego prognozowania bezpiecznego czasu eksploatacji.

Korzyści ze stosowania metody MPM to:
- ujawnienie stref koncentracji naprężeń (SKN) jako głównych źródeł uszkodzeń,
- wczesna diagnostyka uszkodzenia oraz oszacowanie stanu jakościowego elementu,
- wykrywanie wad w połączeniach spawanych i SWC (strefa wpływu ciepła),
- precyzyjna lokalizacja i redukcja kosztów materialnych przy użyciu MPM w kombinacji z konwencjonalnymi metodami NDT.