Język:

Historia

Rozwój metody MPM rozpoczął się w 1977 roku, kiedy po raz pierwszy zostało odkryte zjawisko samo-namagnesowywania rur kotłowych w miejscach ich uszkodzeń.

Po przeprowadzeniu wieloletnich badań podstawowych w 1990 roku rozpoczęło się szerokie przemysłowe wdrożenie metody z początku w energetyce, a potem w innych gałęziach przemysłu. W tym czasie pojawiły się pierwsze wytyczne i metodyki kontroli, uzgodnione z Gosgortechnadzorem FR.

Poczynając od 1994 roku, profesor A.A. Dubow bierze udział w pracy Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (MIS). W okresie lat 1994-2007 poddano pod dyskusję i zaakceptowano ponad 39 dokumentów MIS-a dotyczących metody magnetycznej pamięci metalu. Poczynając od 2000 roku w MIS-ie w Komisji V „Kontrola i zapewnienie jakości połączeń spawanych” prowadzone były prace dotyczące przygotowania międzynarodowych norm dotyczących metody magnetycznej pamięci metalu.

W 2003 roku zostały opublikowane narodowe normy Rosji i norma Rosyjskiego Towarzystwa Naukowo-Technicznego Spawalnictwa (RTNTS):

- GOST R 52005-2003. Kontrola nieniszcząca. Metoda magnetycznej pamięci metalu. Wymagania ogólne,
- GOST R 52081-2003. Kontrola nieniszcząca. Metoda magnetycznej pamięci metalu. Terminy i określenia,
- NT RTNTS 004-03. Kontrola nieniszcząca. Połączenia spawane urządzeń i konstrukcji. Metoda magnetycznej pamięci metalu.

Na podstawie rosyjskich norm opracowano i przygotowano do publikacji trzy części normy ISO 24497:

- ISO 24497-1:2009 (E) Kontrola nieniszcząca. Metoda magnetycznej pamięci metalu. Część 1: Wymagania ogólne,
- ISO 24497-2:2008 (E) Kontrola nieniszcząca. Metoda magnetycznej pamięci metalu. Część 2: Terminy i określenia,
- ISO 24497-3:2009 (E) Kontrola nieniszcząca. Metoda magnetycznej pamięci metalu. Część 3: Kontrola złączy spawanych.

Metoda została wdrożona lub wypróbowana w przedsiębiorstwach w kilkudziesięciu krajach Świata, m.in.: Australii, Angoli, Argentynie, Białorusi, Bułgarii, Niemczech, Izraelu, Indii, Iraku, Iranie, Kanadzie, Kazachstanie, Chinach, Łotwie, Litwie, Macedonii, Mołdawii, Mongolii, Polsce, Serbii, Czarnogórze, USA, Ukrainie, Finlandii, Korei Południowej i in.