Język:

Zalety metody

MPM jest jedyną metodą kontroli nieniszczącej, pozwalającą w trybie szybkiej kontroli określać z dokładnością do 1 mm stref koncentracji naprężeń (SKN).

Do największych zalet metody MPM możemy zaliczyć:

  • ujawnienie stref koncentracji naprężeń jako głównych źródeł uszkodzeń,
  • wykrywanie wad w połączeniach spawanych i materiale rodzimym element,
  • możliwość prognozowania rozwoju defektu,
  • wczesna diagnostyka uszkodzenia oraz oszacowanie stanu jakościowego elementu,
  • redukcja kosztów materialnych przy użyciu MPM w kombinacji z konwencjonalnymi metodami NDT (nie jest wymagane oczyszczanie, ani jakiekolwiek inne przygotowywanie  kontrolowanej powierzchni, ponadto w krótkim czasie istnieje możliwość przebadania dużej powierzchni obiektu),
  • nie wymagane jest specjalne sztuczne namagnesowanie, ponieważ MPM wykorzystuje naturalne namagnesowanie, uformowane podczas wykonywania lub eksploatacji wyrobu.