Język:

Badania ultradźwiękowe UT

Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod badań nieniszczących.

Badania ultradźwiękowe opierają się na wykorzystaniu właściwości fal ultradźwiękowych,  tj. o częstotliwości ponad 16 kHz. Badania te należą do badań objętościowych, co oznacza, że wykrywamy nieciągłości w objętości materiału.

Metoda ta pozwala wykrywać nieciągłości w materiale takie jak: wtrącenia niemetaliczne, rozwarstwienia, zawalcowania, niespawy, pęknięcia, przyklejenia, braki przetopu, zażużlenia, pęcherze itd. Wykorzystywana jest także do kontrolowania ciągłości szpilek, śrub, itp.

Metodą UT bada się obiekty wykonane ze stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi, stopów miedzi, ołowiu, niklu, materiałów kompozytowych.

Ogromną zaletą metody ultradźwiękowej jest to, że wynik badania otrzymujemy natychmiast po przeprowadzonych badaniach. Jest to szybka,  nieinwazyjna metoda pozwalająca na precyzyjną lokalizację wykrytych nieciągłości.


 badania ultradzwiekowe spoin  ekran defektoskopu

Metoda UT umożliwia nam:

  • badania objętościowe – wykrywanie wad w całej objętości badanego materiału,
  • badania spoin, odlewów, odkuwek, blach,
  • wykrywanie niezgodności takich jak: wtrącenia niemetaliczne, pęcherze, rozwarstwienia, zawalcowania, niespawy, pęknięcia, przyklejenia, braki przetopu, zażużlenia, pęcherze,
  • także kontrolę ciągłości szpilek, śrub, itp., rozwarstwień, przylegania powłok,
  • badanie obiektów wykonanych ze stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi, stopów miedzi, ołowiu, niklu, materiałów kompozytowych,
  • bardzo szybką ocenę badanych elemntów, dającą wynik od razu w trakcie badania,
  • dokładne określenie wielkości oraz umiejscowienia zlokalizowanych nieciągłości.