Język:

Badania ultradźwiękowe blach cienkich UT 2-8

Badania cienkich blach w zakresie 2 ÷ 8 mm wykonujemy z wykorzystaniem specjalistycznych głowic ultradźwiękowych. Badania takie prowadzimy według procedury  zgodnej  z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025.  Zastosowanie tej procedury wraz ze specjalistycznymi głowicami pozwala całkowicie wyeliminować ograniczenia wynikające ze stosowania głowic standardowych.

Badania prowadzone ww. techniką charakteryzują się pewnością, rzetelnością i powtarzalnością wyników. Pozwala to obniżyć koszty i skrócić czas badań w porównaniu do metody radiograficznej, wykorzystywanej zazwyczaj w takich przypadkach.

Na badania ultradźwiękowe cienkich blach również posiadamy uznanie Urzędu Dozoru Technicznego.