Język:

System Phased Array

System Phased Array jest uzupełnieniem i rozszerzeniem możliwości jakie dają badania ultradźwiękowe.

Ze względu na wysokie techniczne zaawansowanie systemu, jest on wykorzystywany do specjalistycznych pomiarów związanych z określeniem i wykrywaniem pęknięć, rozwarstwień, zniszczeń erozyjnych w elementach o skomplikowanym kształcie.

Zaletami systemu są możliwości związane z kształtowaniem wiązki ultradźwiękowej w tym jej ogniskowaniem na wybranej głębokości materiału. Dodatkowo metoda pozwala na zobrazowanie obrazu w 2D, w kilku przekrojach. Zaletą jest również możliwość zapisu wyników badań i ich archiwizacji.