Język:

INŻYNIERIA POWIERZCHNI

Nasza firma w 2010 roku stworzyła dział Inżynierii Powierzchni specjalizujący się doborem powłok użytkowych do zastosowań w różnych gałęziach przemysłu.
 
Na bazie doświadczeń remontowych i diagnostycznych zdobytych podczas przeszło 10–letnich prac w obszarze polskiej energetyki wspólnie z firmą RESURS stworzyliśmy unikatowe powłoki zabezpieczające ekrany kotłów energetycznych przed niszczącymi procesami zachodzącymi podczas ich eksploatacji.
 
W pierwszym etapie prac powłoki dla przemysłu energetycznego były testowane w warunkach laboratoryjnych. Dalszy etap to wykonanie powłok referencyjnych, które po czasie były monitorowane i dopuszczane przez klienta do wdrożenia w newralgicznych obszarach komór paleniskowych.
 
Wytwarzane wspólnie z firmą RESURS powłoki są dedykowane dla poszczególnych rodzajów kotła. Kompleksowe podejście od diagnostyki stanu technicznego powierzchni przeznaczonych dla ulepszania powierzchniowego do doboru powłoki w zależności od parametrów eksploatacji kotła zapewnia jej wysokie własności użytkowe i znaczne oszczędności związane z jego bezawaryjną eksploatacją.
 
Zapraszamy do współpracy podmioty, które mają podobne problemy z parametrami użytkowymi powierzchni elementów. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, badania i objęte długoletnią gwarancją wdrożenia powłok użytkowych.