Język:

Opis Metody

Badania MPM (Magnetyczna Pamięć Metalu)

Metoda MPM jest to pasywna metoda kontroli nieniszczącej, oparta na rejestracji i analizie rozkładu własnych magnetycznych pól rozproszonych (WMPR), powstających w wyrobach i urządzeniach w strefach koncentracji naprężeń (SKN). W trakcie kontroli MPM wykorzystywane jest naturalne namagnesowanie, które pojawia się w postaci magnetycznej pamięci metalu podczas faktycznych odkształceń, czego następstwem jest zachodzenie zmian strukturalnych w materiale wyrobów i urządzeń.

Wyróżniającą właściwością metody MPM w stosunku do innych metod badań nieniszczących jest to, że poza wykrywaniem pęknięć lokalizuje wczesną fazę zmęczenia materiału i defekty struktury, odwzorowane przez strefy koncentracji naprężeń (SKN).

U podstaw fizycznych MPM leżą:

  • zjawiska magnetosprężyste i magnetomechaniczne,
  • zjawisko tworzenia się i umiejscowienia granic domen magnetycznych na ściankach dyslokacji w strefach koncentracji naprężeń (SKN),
  • zjawisko rozproszenia pola magnetycznego na skutek występowania strukturalnych i mechanicznych niejednorodności w warunkach naturalnego namagnesowania się metalu spowodowanego obciążeniami.

Metoda  MPM określa:

  • strefy koncentracji naprężeń (SKN) – podstawowe źródła rozwoju uszkodzeń,
  • mikro i makro wady na powierzchni i w głębszych warstwach metalu.

Na podstawie analizy rozkładu WMPR i ich charakterystyki,  możliwe jest  określenie najbardziej obciążonego odcinka lub węzłów podatnych na uszkodzenia, a co za tym idzie oszacowanie resursu urządzenia, jego przydatności do dalszej eksploatacji.

Podstawowe różnice metody MPM i tradycyjnych metod badań nieniszczących:

  • MPM to metoda diagnostyki uszkodzeń zmęczeniowych w fazie ich powstawania i rozwoju,
  • MPM jako jedyna odpowiada na pytanie - „Skąd pobrać próbki metalu”? do oceny resursu urządzeń,
  • MPM  to druga - obok metody emisji akustycznej (AE) - pasywna metoda, która wykorzystuje informacje „wypromieniowane” przez konstrukcje. Podczas badania MPM, oprócz wczesnego ujawnienia wady, dodatkowo otrzymujemy informacje o faktycznym stanie naprężeń i odkształceń metalu oraz o przyczynach rozprzestrzeniania się uszkodzenia,
  • podczas badania MPM mierzone są parametry własnych magnetycznych pół rozproszonych w skupiskach dyslokacji, tworzących strefy koncentracji naprężeń (SKN). W odróżnieniu od innych znanych metod nie potrzeba wytwarzać sztucznego pola magnetycznego.