Sprzedaż urządzeń

Metoda MPM - sprzedaż urządzeń

Firma Energodiagnostyka oferuje przyrządy pomiarowe i urządzenia skanujące z czujnikami przeznaczone do diagnostyki technicznej obiektów za pomocą metody Magnetycznej Pamięci Metalu. Ofertę uzupełniają programy komputerowe do przetwarzania danych pomiarowych MMSystem. Zapewniamy również serwis sprzętu oraz doradztwo techniczne w zakresie:

  •  doboru przyrządu i urządzeń skanujących do badań MPM,
  •  opracowania sprawozdań z przeprowadzonych badań MPM,
  •  obsługi oprogramowania do badań MPM.

 Zakupiony u nas sprzęt do badań metodą magnetycznej pamięci metalu zostaje bezpłatnie uruchomiony u Klienta wraz z 1-dniowym szkoleniem. W okresie 3 miesięcy udzielamy bezpłatnych konsultacji technicznych w zakresie opracowania wyników badań metodą MPM.

Doboru urządzeń i czujników dokonuje się w oparciu o:

1. Uzyskane informacje w zależności od sposobu i możliwości skanowania powierzchni

  •  kontrola z pomiarem drogi
  •  kontrola bez pomiaru drogi - w tzw. funkcji - timer-
  •  kontrola punktowa.

2. Ilość koniecznych kanałów pomiarowych dostępnych w przyrządach pomiarowych TSC i ich dostosowanie do kształtu badanych obiektów.

3. Potrzeby w zakresie wykorzystania 1, 2 lub 3- kierunkowych sensorów, mierzących składowe  Hpy, Hpx, Hpz  magnetycznego pola Hp.

4. Rodzaj i wymiary obiektów kontroli.

5. Konieczność łączenia typów czujników dla potrzeb wykonania skomplikowanych badań.

Personel firmy Energodiagnostyka oferuje usługi doradcze w kwestii doboru najodpowiedniejszego oprzyrządowania do badań MPM. Zapraszamy do kontaktu.


SONDY

Każdy z urządzeń skanujących wyposażony jest w kilka lub kilkanaście czujników pomiarowych.  Czujniki pomiarowe posiadają wbudowane 1-, 2- lub 3- kierunkowe sensory (przetworniki ferromagnetyczne) mierzące składowe  Hpy, Hpx, Hpz magnetycznego pola Hp w zależności od typu przyrządu.  Urządzenie skanujące wyposażone jest również w czujnik do pomiaru drogi w trakcie badania oraz w czujnik korekcyjny mający za zadanie skompensować wielkość natężenia pola magnetycznego Ziemi. Wszystkie sondy mogą pracować również w trybie ?timer?.

Ze względu na konieczność doboru odpowiedniego urządzenia skanującego do badanego obiektu (kształt, wymiary) oraz parametry mierzonego pola Hpurządzenia te podzielone są na różne typy.

Poza niżej wymienionymi typami sond, istnieje również możliwość zaprojektowania i wyprodukowania sondy dla praktycznie każdego obiektu bez względu na jego kształt i wymiary.


URZĄDZENIA

Przyrządy pomiarowe TSC  (TSC- ang. Tester of Stress Concentration).

Przyrządy do pomiarów stref koncentracji naprężeń, w skrócie przyrządy pomiarowe TSC  to specjalistyczne, wielokanałowe mierniki magnetycznego pola rozproszonego. Służą do pomiarów i rejestracji danych określających stan naprężeń i odkształceń metalu badanego obiektu.  W stosowanej tu metodzie MPM analizowany jest rozkład i wielkości własnych magnetycznych pól rozproszenia ? WMPR. 

W przypadku metody MPM mierzona jest wielkość własnego magnetycznego pola rozproszenia Hp (wyrażona w jednostkach A/m) i jej składowe  Hpy, Hpx, Hpz.

Kontrolowany odcinek pomiarowy na obiekcie lub inaczej droga urządzenia skanującego podczas badania metodą MPM rejestrowana jest poprzez enkoder zabudowany w urządzeniu skanującym. Wartość ta podana jest w mm. 

Pomimo, że badania metodą MPM znane są od lat 80-tych XX wieku, przyrządy TSC wciąż są unikalnymi narzędziami pomiarowymi.  Na dzień dzisiejszy nie mają odpowiedników wśród przyrządów do pomiaru magnetycznego pola rozproszonego na obiektach, które zapewniłyby równie przydatne i powtarzalne wyniki badań.

Doradzamy

Zapewniamy również serwis sprzętu oraz doradztwo techniczne

Sondy

Urządzenia TSC