Aktualności

Przetarg

szkolenie

 

ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w ramach projektu „Opracowanie technologii nieniszczącego diagnozowania gazociągów w oparciu o magnetyczną metodę bezkontaktową i sensory zintegrowane z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego” nr POIR.04.01.01-00-0052/18 realizowanego w konsorcjum z Politechniką Warszawską współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki, Wspólne przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej Baza Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61364?sekcja=ogloszenie

Na oferty czekamy do 10 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00. Zapraszamy do udziału.