Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Badania metodą IRIS

Badania metodą IRIS (Internal Rotatary Inspection System) należą do najbardziej zaawansowanych technik NDT na rynku.

Metoda ta służy do badania rur wykonanych z różnych materiałów w celu określenia wielkości ubytków o różnym pochodzeniu, zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej.
Wykorzystuje ona zjawisko rozchodzenia się fal ultradźwiękowych oraz pozwala na wykrycie ubytków korozyjnych, wżerów, pocienień rur na całej długości. Możliwe jest badanie w pełnym zakresie, pokrywając obszarem badania całą długość rury, z pełnym zapisem danych pomiarowych oraz lokalizacją wykrytych ubytków.


Główne zalety metody:

  •  bardzo duża rozdzielczość badania,
  •  możliwość badania rur w zakresach średnic od 12,7 do 170 mm,
  •  możliwość badania rur z materiałów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych,
  •  precyzyjne lokalizowanie i wymiarowanie wykrytych ubytków takich jak: korozja  rozległa, pojedyncze wżery, erozja spowodowana przepływem medium, ogólne i równomierne pocienienia rur,
  •  wykrywanie ubytków zlokalizowanych na obu powierzchniach rur (wewnętrzne i zewnętrzne),
  •  zobrazowanie wyników badań w postaci C-skanów oraz możliwość archiwizacji wyników, co pozwala m.in. na porównywanie wyników badań wykonywanych w odstępie czasowym oraz monitorowanie wykrytych wad.

Ograniczenia:

  •  badanie jest dość skomplikowane, wymaga wypełnienia rur wodą i dość dokładnego czyszczenia powierzchni wewnętrznej,
  •  ograniczona wydajność związana z niedużą prędkością przesuwu sondy (w porównaniu do metody prądów wirowych),
  •  brak możliwości wykrycia pęknięć.

Wyżej wymienione cechy powodują, że metoda często stosowana jest jako badanie wtórne, po badaniu ECT bądź RFT, w celu precyzyjnego określenia charakteru i wymiaru uszkodzenia. Stosowana jest też jako metoda podstawowa do badań rur w urządzeniach bardzo istotnych (strategicznych). IRIS można wykorzystać również do określenia jakości przylegania naniesionych powłok na rury.

Jeśli szukasz metody, która pozwoli na wykrycie uszkodzeń rur z bardzo dużą rozdzielczością, to metoda IRIS jest najlepszym do tego narzędziem.

 

 

Zdjęcia z realizacji badań metodą IRIS