Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Badania metodą IRIS

Badania metodą IRIS (Internal Rotatary Inspection System) należą do najbardziej zaawansowanych technik NDT na rynku.

Metoda ta służy do badania rur wykonanych z różnych materiałów w celu określenia wielkości ubytków o różnym pochodzeniu, zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej.
Metoda IRIS (Internal Rotatary Inspection System) wykorzystuje zjawisko rozchodzenia się fal ultradźwiękowych oraz pozwala na wykrycie ubytków korozyjnych, wżerów, pocienień rur na całej długości rury. Możliwe jest badanie rur w pełnym zakresie, pokrywając obszarem badania całą długość rury, z pełnym zapisem danych pomiarowych oraz lokalizacją wykrytych ubytków.


Główne zalety metody:
- bardzo duża rozdzielczość badania
- możliwość badania rur w zakresach średnic od 12,7 do 170 mm
- możliwość badania rur z materiałów ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych
- precyzyjne lokalizowanie i wymiarowanie wykrytych ubytków takich jak korozja  rozległa, pojedyncze wżery, erozja spowodowana przepływem medium, ogólne, równomierne pocienienia rur
- wykrywanie ubytków zlokalizowanych na obu powierzchniach rur (wewnętrzne i zewnętrzne)
- zobrazowanie wyników badań w postaci C-skanów oraz możliwość archiwizacji wyników, co pozwala m.in. na porównywanie wyników badań wykonywanych w odstępie czasowym oraz monitorowanie wykrytych wad
Ograniczenia:
- badanie jest dość skomplikowane, wymaga wypełnienia rur wodą i dość dokładnego czyszczenia powierzchni wewnętrznej
- ograniczona wydajność związana z niedużą prędkością przesuwu sondy (w porównaniu do metody prądów wirowych)
- brak możliwości wykrycia pęknięć

Wyżej wymienione cechy powodują, że metoda często stosowana jest jako badanie wtórne, po badaniu ECT bądź RFT w celu precyzyjnego określenia charakteru i wymiaru uszkodzenia.
Stosowana jest też jako metoda podstawowa do badań rur w urządzeniach bardzo odpowiedzialnych. IRIS można wykorzystać również do określenia jakości przylegania naniesionych powłok na rury.

Jeśli szukasz metody, która pozwoli na wykrycie uszkodzeń rur z taką dużą rozdzielczością, to metoda IRIS jest najlepszym do tego narzędziem.

 

 

Zdjęcia z realizacji badań metodą IRIS