Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Badania metodą WIT

Metoda WIT ze względu na informacje jakie dzięki niej jesteśmy w stanie uzyskać o badanym obiekcie, stanowi bardzo ważne etap oceny stanu technicznego elementów pracujących w podwyższonych temperaturach i zwiększonym ciśnieniu. Metoda WIT w całości została opracowana przez polskich inżynierów.

Metoda WIT to nieniszczący sposób określania stanu materiałów oraz granicznych wielkości liczbowych ich wskaźników mechanicznych w oparciu o wyznaczony współczynnik tłumienia fali i twardość.

Badania metodą WIT stanowią ważny element procesu diagnostycznego nakierowanego na wykrywanie procesów degradacji struktury materiałów w wyniku działania wysokich temperatur i naprężeń. Badania wykonujemy korzystając z doświadczeń twórców metody.

Metoda WIT pozwala:

  • w sposób nieniszczący wyznaczyć liczbowe wartości wskaźników mechanicznych
  • określić skłonność materiału do kruchego pękania

Korzyści ze stosowania metody WIT to:

  • skuteczne wykrywanie procesów degradacji struktury materiałów w wyniku działania wysokich temperatur i naprężeń
  • badanie materiałów na okoliczność ich skłonności do kruchego pękania
  • możliwość badania urządzeń nowych i będących w eksploatacji
  • skuteczne wykrywanie groźnych, przedawaryjnych stanów urządzeń

Zdjęcia z realizacji badań metodą WIT