Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Badania metodą WIT

Badanie metodą WIT, ze względu na informacje jakie dzięki niej jesteśmy w stanie uzyskać o badanym obiekcie, stanowi bardzo ważny etap oceny stanu technicznego elementów pracujących w podwyższonych temperaturach i zwiększonym ciśnieniu. Metoda WIT w całości została opracowana przez polskich inżynierów.

Metoda WIT to nieniszczący sposób określania stanu materiałów oraz granicznych wielkości liczbowych ich wskaźników mechanicznych w oparciu o wyznaczony współczynnik tłumienia fali i twardość.

Badania metodą WIT stanowią ważny element procesu diagnostycznego nakierowanego na wykrywanie procesów degradacji struktury materiałów w wyniku działania wysokich temperatur i naprężeń. Badania wykonujemy korzystając z doświadczeń twórców metody.

Metoda WIT pozwala:

  • w sposób nieniszczący wyznaczyć liczbowe wartości wskaźników mechanicznych
  • określić skłonność materiału do kruchego pękania.

Korzyści ze stosowania metody WIT to:

  • skuteczne wykrywanie procesów degradacji struktury materiałów w wyniku działania wysokich temperatur i naprężeń,
  • badanie skłonności materiałów do kruchego pękania,
  • możliwość badania urządzeń nowych i będących w eksploatacji,
  • skuteczne wykrywanie groźnych, przedawaryjnych stanów urządzeń.

Zdjęcia z realizacji badań metodą WIT