Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Badania metodą magnetycznej pamięci metalu MPM

Obecnie na świecie metoda MPM doceniana jest i stosowana powszechnie. Stosuje się ją do kontroli wszelkich obiektów przemysłowych oraz do kontroli wszelkich elementów z metali ferromagnetycznych lub paramagnetycznych, w tym ze stali austenitycznej (stal nierdzewna). Kontrole te prowadzi się też podczas powstawania obiektów przemysłowych lub w procesach produkcyjnych elementów, jak też w trakcie ich eksploatacji.

Metoda magnetycznej pamięci metalu to niezwykle efektywna metoda badań nieniszczących, pozwalająca w realnym czasie oceniać stan naprężeniowo-deformacyjny obiektów przemysłowych lub ich elementów.

Metoda MPM jest to pasywna metoda badań nieniszczących, oparta na rejestracji i analizie rozkładu własnych magnetycznych pól rozproszonych (WMPR), powstających w wyrobach i urządzeniach w strefach koncentracji naprężeń (SKN). W trakcie badań metodą MPM wykorzystywane jest naturalne namagnesowanie, które pojawia się w postaci własnych magnetycznych pól rozproszonych podczas faktycznych odkształceń wynikających z eksploatacji elementów.

Metoda MPM to: 

  • identyfikacja lokalnych anomalii magnetycznych badanego obiektu
  • korelacja wykrytych anomalii magnetycznych ze stanem naprężeń, historią obciążeń oraz z lokalną zmianą tekstury i faz materiału (przegrzania, odkształcenia, zmęczenie)
  • detekcja defektów struktury (wtrącenia, pustki, pęknięcia itp.)
  • ocena bieżącego stanu technicznego elementu z możliwością wiarygodnego prognozowania bezpiecznego czasu ich eksploatacji.

Korzyści ze stosowania metody MPM to:

  • ujawnienie w czasie rzeczywistym (również na dużych obiektach) stref koncentracji naprężeń (SKN) jako przyszłych miejsc uszkodzeń
  • wczesna diagnostyka uszkodzenia oraz oszacowanie stanu jakościowego elementu
  • wykrywanie wad w połączeniach spawanych i strefach wpływu ciepła (SWC)
  • wydatna redukcja kosztów materialnych klienta przy zastosowaniu metody MPM w kombinacji z konwencjonalnymi metodami NDT

Metoda MPM posiada również unikatową aplikację do oceny stanu technicznego rurociągów zakopanych - MPM BMD (Magnetyczna Bezkontaktowa Diagnostyka).

Metodyka oparta na metodzie MPM-BMD pozwala jako jedyna na ocenę stanu całego odcinka rurociągu w krótkim czasie bez jego odkopywania (co jest ogromną zaletą takiej diagnostyki) a następnie identyfikację uszkodzeń przy minimalnych nakładach finansowych.
Dotychczasowe metody badań rurociągów podziemnych, w tym tzw. tłokami wymagają kosztownego i czasochłonnego przygotowania, ponadto mają wiele ograniczeń. Metoda MPM-BMD jest stosunkowo tania, szybka i nie wymaga opróżniania rurociągu z mediów i jego wyłączenia z eksploatacji na czas przeprowadzania badań.

Firma Energodiagnostyka jest jedyną firmą na polskim rynku mającą ponad 15 letnie doświadczenie w diagnostyce MPM BMD.
W ostatnich 15 latach przebadaliśmy ponad 500 km rurociągów podziemnych.
Dodatkowych informacji w zakresie badań MPM BMD chętnie udzielą nasi specjaliści. Zapraszamy do kontaktu!

 

Zdjęcia z realizacji badań metodą MPM