Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Badania ultradźwiękowe cienkich złączy skanerem COBRA

Badania ultradźwiękowe cienkich złączy skanerem COBRA (PAUT) należą do najbardziej zaawansowanych technik NDT na rynku.

Badanie ultradźwiękowe z wykorzystaniem techniki phased array  przy pomocy ręcznego skanera w do wykonywania kontroli spoin obwodowych na rurach o małej średnicy. Skaner może pomieścić do dwóch głowic PA (Phased array).
Dzięki specjalistycznym niskoprofilowym głowicom mozaikowym z specjalnym ogniskowaniem, możliwe jest wykrywanie małych defektów w cienkościennych rurach. Poprzez zastosowanie odpowiednio profilowanych klinów można badać średnice rur w zakresie od 0,84 (Ø21,3 mm) cala do 4,5 cala.
Skaner może pomieścić do dwóch sond PA do pełnej kontroli spoiny w jednym przejściu. W przypadku gdy konstrukcja złącza nie pozwala na obustronny dostęp, skaner można szybko skonfigurować do wykonywania jednostronnych inspekcji przy użyciu jednej sondy.
Badanie wykonywane jest w oparciu o instrukcję badania, z opisanymi kryteriami akceptacji, opisem wzorców DAC oraz sposobem wykreślania krzywej odniesienia DAC.
Minimalna wymagana odległość pomiędzy dwoma sąsiadującymi elementami to 13 mm.

 

Zdjęcia z realizacji badań ultradźwiękowych skanerem PAUT