Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Badania ultradźwiękowe IBUS

Badania cienkich blach w zakresie 2 ÷ 8 mm wykonujemy z wykorzystaniem specjalistycznych głowic ultradźwiękowych. Badania takie prowadzimy według procedury zgodnej z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Zastosowanie tej procedury wraz ze specjalistycznymi głowicami pozwala całkowicie wyeliminować ograniczenia wynikające ze stosowania głowic standardowych.

Badania prowadzone wyżej wymienioną techniką charakteryzują się pewnością, rzetelnością i powtarzalnością wyników. Pozwala to obniżyć koszty i skrócić czas badań w porównaniu do metody radiograficznej, wykorzystywanej zazwyczaj w takich przypadkach.

Na badania ultradźwiękowe cienkich blach posiadamy uznanie Urzędu Dozoru Technicznego.

 

Zdjęcia z realizacji badań ultradźwiękowych IBUS