Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Badania ultradźwiękowe UT

Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod badań nieniszczących. Badania ultradźwiękowe opierają się na wykorzystaniu właściwości fal ultradźwiękowych, tj. o częstotliwości ponad 16 kHz. Badania te należą do badań objętościowych, co oznacza, że wykrywamy nieciągłości w objętości materiału. Metoda ta pozwala wykrywać nieciągłości w materiale takie jak: wtrącenia niemetaliczne, rozwarstwienia, zawalcowania, niespawy, pęknięcia, przyklejenia, braki przetopu, zażużlenia, pęcherze itd.

Wykorzystywana jest także do kontrolowania ciągłości szpilek, śrub, itp. Metodą UT bada się obiekty wykonane ze stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi, stopów miedzi, ołowiu, niklu, materiałów kompozytowych.

Ogromną zaletą metody ultradźwiękowej jest to, że wynik badania otrzymujemy natychmiast po przeprowadzonych badaniach. Jest to szybka, nieinwazyjna metoda pozwalająca na precyzyjną lokalizację wykrytych nieciągłości.

Metoda UT umożliwia:

  • badania objętościowe - wykrywanie wad w całej objętości badanego materiału,
  • badania spoin, odlewów, odkuwek, blach,
  • wykrywanie niezgodności takich jak: wtrącenia niemetaliczne, pęcherze, rozwarstwienia, zawalcowania, niespawy, pęknięcia, przyklejenia, braki przetopu, zażużlenia, pęcherze,
  • kontrolę ciągłości szpilek, śrub, itp., rozwarstwień, przylegania powłok,
  • badanie obiektów wykonanych ze stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi, stopów miedzi, ołowiu, niklu, materiałów kompozytowych,
  • bardzo szybką ocenę badanych elementów, dającą wynik od razu w trakcie badania,
  • dokładne określenie wielkości oraz umiejscowienia zlokalizowanych nieciągłości.

Do technik ultradźwiękowych należą badania głowicami mozaikowymi (ang. phased array UTPA). Badania te notują bardzo duży rozwój w ostatnich latach.

System Phased Array jest uzupełnieniem i rozszerzeniem możliwości jakie dają badania ultradźwiękowe. 

Ze względu na wysokie techniczne zaawansowanie systemu, jest on wykorzystywany do specjalistycznych pomiarów związanych z określeniem i wykrywaniem pęknięć, rozwarstwień, zniszczeń erozyjnych w elementach o skomplikowanym kształcie. Zaletami systemu są możliwości związane z kształtowaniem wiązki ultradźwiękowej, w tym jej ogniskowaniem na wybranej głębokości materiału. Dodatkowo metoda pozwala na zobrazowanie obrazu w kilku przekrojach, zapis i archiwizowanie wyników badań.

Zdjęcia z realizacji badań metodą ultradźwiękową UT