Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Badania wizualne - VT

Jest to najstarsza i najbardziej rozpowszechniona metoda kontroli, ale wciąż o bardzo dużych możliwościach. Badania wizualne stanowią istotny element podczas każdego procesu wytwarzania i eksploatacji. Metoda wizualna jest nieodzowna na wszystkich etapach wytwarzania złączy spawanych – od przygotowania elementów przed spawaniem, poprzez kontrolę międzyoperacyjną, po odbiór gotowych spoin.

Badania wizualne podzielić można na badania wizualne bezpośrednie i badania wizualne zdalne.
Badania bezpośrednie wykonuje się okiem nieuzbrojonym lub z wykorzystaniem lup o małych powiększeniach. Dodatkowe wyposażenie stanowią takie przyrządy jak spoinomierze, szczelinomierze, zestawy luster, dodatkowe źródła światła, itp.


Zdalne badania wizualne stanowią podstawową metodę w badaniu obszarów trudno dostępnych oraz jako wstępna ocena badanych elementów. Badania takie przeprowadza się z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów optycznych, takich jak zestawy luster, fiberoskopy, boroskopy, a w szczególności wideoendoskopy umożliwiające zapis obrazu. Urządzenia te pozwalają na badanie trudno dostępnych miejsc, elementów o skomplikowanych kształtach takich jak elementy silników, rurociągów, zaworów itp., często tam, gdzie niemożliwe jest zastosowanie innych metod badań nieniszczących.


Nowoczesny sprzęt wiodących światowych producentów umożliwia rejestrację obrazów i plików filmowych o bardzo wysokiej jakości i rozdzielczości oraz wykonywanie pomiarów wykrytych niezgodności.

 

Zdjęcia z realizacji badań metodą wizualną VT