Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Badania wizualne - VT

Jest to najstarsza i najbardziej rozpowszechniona metoda kontroli, ale wciąż o bardzo dużych możliwościach. Badania wizualne stanowią nieodzowny element podczas każdego procesu wytwarzania i eksploatacji. Metoda wizualna jest nieodzowna na wszystkich etapach wytwarzania złącz spawanych od przygotowania elementów przed spawaniem, poprzez kontrolę międzyoperacyjną po odbiór gotowych spoin.

Badania wizualne podzielić można na: - badania wizualne bezpośrednie, - badania wizualne zdalne. Badania bezpośrednie wykonuje się okiem nieuzbrojonym lub z wykorzystaniem lup o małych powiększeniach. Dodatkowe wyposażenie stanową ponadto takie przyrządy jak spoinomierze, szczelinomierze, zestawy luster, dodatkowe źródła światła, itp. Zdalne badania wizualne stanowią podstawową metodę w badaniu obszarów trudno dostępnych oraz jako wstępna ocena badanych elementów.

Badania takie przeprowadza się z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów optycznych, takich jak zestawy luster, fiberoskopy, boroskopy, a w szczególności wideoendoskopy umożliwiające zapis obrazu. Urządzenia te pozwalają na badanie trudno dostępnych miejsc, elementów o skomplikowanych kształtach, takich jak elementy silników, rurociągów, zaworów, itp., często tam, gdzie niemożliwe staje się zastosowanie innych metod badań nieniszczących.

Nowoczesny sprzęt wiodących światowych producentów umożliwia rejestrację obrazów i plików filmowych o bardzo wysokiej jakości i rozdzielczości oraz wykonywanie pomiarów wykrytych niezgodności badanych elementów.

Zdjęcia z realizacji badań metodą wizualną VT