Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Badanie prądami wirowymi - ET

Badanie prądami wirowymi pozwala na wykrycie pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych w materiałach przewodzących prąd elektryczny, zarówno magnetycznych jaki i niemagnetycznych. Do niewątpliwych zalet metody zalicza się możliwość badania poprzez powłoki malarskie spoin. Brak konieczności usuwania farby do badań w znacznym stopniu przyczynia się do redukcji kosztów związanych z badaniem. Diagnostyka z wykorzystaniem prądów wirowych wymaga bardzo dużego doświadczenia i odpowiednich kwalifikacji personelu.

Badania wiroprądowe umożliwiają wykrywanie takich nieciągłości jak: pęknięcia, przyklejenia, zawalcowania, łuski, wtrącenia. Badanie metodą prądów wirowych polega na wytworzeniu w warstwie powierzchniowej badanego obiektu prądów wirowych w obszarze oddziaływania na obiekt szybkozmiennego pola magnetycznego, wytwarzanego przez przetworniki indukcyjnościowe. Zaletą metody jest możliwość bardzo szybkiego, stuprocentowego badania wyrobów w wielkoseryjnej produkcji, np. rur ze szwem, zgrzewanych lub spawanych.


Zaawansowane badania prądami wirowymi oferują szereg możliwości automatyzacji badań, obróbki i wizualizacji wyników badań. Dysponujemy technologią wieloprzetwornikową, tzw. ECA (Eddy Curent Array), którą stosuje się do mapowania powierzchni lub badania spoin bez konieczności usuwania powłok malarskich.


Metoda stosowana jest powszechnie do badania rurek wymienników ciepła w elektrowniach jądrowych i konwencjonalnych, w przemyśle chemicznym, rafineryjnym, cukrowniczym, papierniczym i spożywczym. Szybkość badania, pełna rejestracja wskazań, precyzyjna lokalizacja i znakowanie podczas badania stanowią olbrzymią wygodę i gwarantują bardzo wysoką jakość wykonanej diagnostyki. Systemy wykorzystywane przez nasze przedsiębiorstwo pochodzą od największych światowych producentów i charakteryzują się bardzo wysoką niezawodnością.


Jako pierwsi w Polsce uzyskaliśmy uznanie Urzędu Dozoru Technicznego na badanie prądami wirowymi rur.


Badaniom podlegają rury z materiałów takich jak: mosiądz, miedź, stal nierdzewna, stale węglowe, aluminium i jego stopy, inconell, hastelloy. Odpowiednie techniki badań umożliwiają badanie również rur użebrowanych. Podstawowe defekty wykrywane w badaniach ET to: ubytki grubości ścianek (z rozróżnieniem ich położenia od wewnątrz lub zewnątrz) powstałe w wyniku erozji lub korozji, wtrącenia obcego materiału, perforacje, wyżłobienia, pęknięcia, deformacje. Wszystkie ww. wady są bardzo precyzyjnie lokalizowane, również pod podporami.


Dzięki projektowi pn. Opracowanie technologii eksperckiego diagnozowania konstrukcji energetycznych i przemysłowych wykorzystującej specjalizowaną platformę technologiczną i algorytmy adaptacyjne zwiększono szybkość i dokładność badań urządzeń wymiany ciepła metodą prądów wirowych. Opracowany system opiera się o moduł archiwizujący, zawierający bazę danych w trakcie badań oraz moduł raportowania o stanie urządzenia, moduł zautomatyzowanej i autonomicznej kontroli diagnozowanych elementów, a także moduł precyzji pomiaru. Pozwoliło to na usprawnienie badań i podniesienie kwalifikacji naszych pracowników.


W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących badań urządzeń wymiany ciepła prosimy o kontakt.

 


Szkolenia z metody ET

Oferujemy również szkolenia przemysłowe z metody prądów wirowych, zarówno z badań spoin i powierzchni sondami stykowymi jak i badań rur wymienników sondami przelotowymi z wykorzystaniem urządzeń wielokanałowych. Szkolenia takie są profilowane do potrzeb naszych klientów.

Czas trwania szkolenia z badań powierzchniowych: 2 dni

Czas trwania szkolenia z badań rur: 5 dni

Szkolenia możemy zorganizować w naszej siedzibie, siedzibie klienta jlub ośrodku zewnętrznym.

W celu uzyskania informacji dotyczących szkoleń prosimy o kontakt z naszym biurem.

 

Zdjęcia z realizacji badań metodą prądów wirowych - ET