Badania nieniszczące

Świadczymy sługi w zakresie badań nieniszczących, wdrażamy również metody zaawansowane z dziedziny badań nieniszczących

Ultradźwiękowe pomiary grubości UTT

Ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT) mają bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle. Badania takie wykonujemy dla elementów jednostronnie dostępnych, wykonanych z różnorodnych materiałów gorących (również przez powłokę malarską). Pomiary można wykonać także z wykorzystaniem dostępu linowego, co pozwala nie tylko znacznie obniżyć koszty takich prac, ale przede wszystkim umożliwia badanie miejsc, do których zapewnienie dostępu innymi metodami jest utrudnione lub niemożliwe.

Pomiarom podlegają głównie elementy podatne na uszkodzenia spowodowane korozją, erozją lub działaniem środków chemicznych (np. rurociągi, zbiorniki, wymienniki, korpusy poszycia statków, elementy konstrukcyjne i wiele innych). Do pomiarów grubości wykorzystujemy najnowocześniejszy sprzęt renomowanych światowych producentów.


Pomiary grubości dają informację o rzeczywistej grubości ścianki w miejscu badania. Dodatkowo, dzięki wykorzystaniu techniki phased array (technika ultradźwiękowa wykorzystująca głowice wieloprzetwornikowe – mozaikowe) można tworzyć mapy korozyjne większych powierzchni z rozdzielczością do 1mm (UT Mapping). Badania takie umożliwiają pełen zapis wyników pomiarów. Dzięki temu dowiadujemy się jaki jest stan wewnętrznej powierzchni badanej na większym obszarze. Mapowanie ze względu na swoje zalety i dużą ilość uzyskiwanej informacji znajduje coraz więcej zwolenników na rynku.

 

Zdjęcia z realizacji ultradźwiękowych pomiarów grubości UTT