Sales of devices

Method MMM - sale of devices

Energodiagnostyka offers measuring instruments and scanning devices with sensors designed for technical diagnostics of facilities using the method of Metal Magnetic Memory. The offer is complemented by computer programs for processing MMSystem measurement data

We also provide service  of equipment and technical advice in the field of:

 • election of the instrument and scanning devices for MPM tests
 • preparation of reports on MPM tests
 • MPM testing software support

The equipment for metal magnetic memory testing purchased from us is activated free of charge at the client's site along with a 1-day training. Within 3 months, we provide free technical consultations in the field of preparation of the tests results using the MPM method.

The selection of devices and sensors is made based on:

 1. Obtained information depending on the method and the possibility of scanning of the surface:
 •  control with path measurement
 •  control without measuring the path - in the so-called timer function
 •  point control
 1. The number of necessary measuring channels available in TSC measuring instruments and their adaptation to the shape of the tested objects.
 1. Needs in the use of 1, 2 or 3-way sensors, measuring the components Hpa, Hpx, Hpz of magnetic field Hp
 1. Type and dimensions of tested objects
 1. The need to combine types of sensors for the needs of complex tests

The personnel of Energodiagnostyka offers consulting services in the selection of the most suitable instrumentation for MPM testing. We invite you to contact us.


PROBES

Each of the scanning devices is equipped with a few or a dozen of sensors. The sensors have built-in 1-, 2- or 3-way sensors (ferromagnetic transducers) measuring the components Hpa, Hpx, Hpz of the magnetic field Hp depending on the type of instrument. The scanning device is also equipped with a sensor to measure the distance during the test and a correction sensor to compensate the intensity of the Earth's magnetic field. All probes can also work in "timer" mode.

Due to the necessity of selecting the right scanning device for the tested object (shape, dimensions) and parameters of the Hp field being measured, these devices are divided into various types.

In addition to the types of probes listed below, it is also possible to design and manufacture a probe for virtually any object, regardless of its shape and dimensions.


URZĄDZENIA

Przyrządy pomiarowe TSC  (TSC- ang. Tester of Stress Concentration).

Przyrządy do pomiarów stref koncentracji naprężeń, w skrócie przyrządy pomiarowe TSC  to specjalistyczne, wielokanałowe mierniki magnetycznego pola rozproszonego. Służą do pomiarów i rejestracji danych określających stan naprężeń i odkształceń metalu badanego obiektu.  W stosowanej tu metodzie MPM analizowany jest rozkład i wielkości własnych magnetycznych pól rozproszenia ? WMPR. 

W przypadku metody MPM mierzona jest wielkość własnego magnetycznego pola rozproszenia Hp (wyrażona w jednostkach A/m) i jej składowe  Hpy, Hpx, Hpz.

Kontrolowany odcinek pomiarowy na obiekcie lub inaczej droga urządzenia skanującego podczas badania metodą MPM rejestrowana jest poprzez enkoder zabudowany w urządzeniu skanującym. Wartość ta podana jest w mm. 

Pomimo, że badania metodą MPM znane są od lat 80-tych XX wieku, przyrządy TSC wciąż są unikalnymi narzędziami pomiarowymi.  Na dzień dzisiejszy nie mają odpowiedników wśród przyrządów do pomiaru magnetycznego pola rozproszonego na obiektach, które zapewniłyby równie przydatne i powtarzalne wyniki badań.

Doradzamy

Zapewniamy również serwis sprzętu oraz doradztwo techniczne

Sensors

Devices TSC