Roncsolásmentes vizsgálata

Specialitásunk szerint elemek vizsgálatával és diagnosztikájával foglalkozunk az átvételek és a termelés során, a végső vagy időszakos ellenőrzések idején, vagy az üzemeltetés közben

A fémek mágneses emlékezete módszerével végzett vizsgálatok MPM

Jelenleg a világon az MPM módszert általában magasra értékelik, és széleskörűen alkalmazzák. Alkalmazható mindenféle ipari objektumok ellenőrzésére, valamint ferromágneses vagy paramágneses fémből gyártott bármiféle elemek ellenőrzésére, ezek sorában az ausztenit acél (rozsdamentes acél) anyagúakéra is. Ezeket az ellenőrzéseket le lehet folytatni ipari objektumok létrejötte idején is, vagy elemek termelési folyamataiban, sőt azok üzemeltetése során is.

A mágneses emlékezet módszere a roncsolásmentes vizsgálatok egyedülálló és szokatlanul hatásos tagja, amely lehetővé teszi az ipari objektumok vagy azok elemeinek igénybevételi-deformációs állapotának értékelését reális időben.

Az MPM módszer a roncsolásmentes vizsgálatok egy passzív módszere, amely a saját szórt mágneses mezők (lengyel rövidítésben: WMPR) regisztrációján és analízisén alapul, amelyek a termékekben és a berendezésekben az igénybevételek koncentrációjának körzeteiben (lengyel rövidítésben: SKN) keletkeznek. Az MPM módszer szerinti vizsgálatok során az a természetes mágnesezés van kihasználva, amely saját szórt mágneses mezők formájában keletkezik, azon tényleges alakváltozások során, melyek az elemek igénybevételéből következnek.

Az MPM módszer a következőket jelenti: 

  • a vizsgált objektum helyi mágneses anomáliáinak azonosítása
  • a felfedett mágneses anomáliák korrelációja az igénybevételi állapottal, a terhelések históriájával, valamint az anyag tekszturájának és fázisainak helyi megváltozásaival (túlhevülés, anyagtorzulás, fáradás)
  • a szerkezeti defektek detektálása (mélyedések, hiányok, repedések stb.)
  • az elemek állapotának folyamatos értékelése, az azok biztonságos üzemeltetési idejére vonatkozó hiteles prognózis lehetőségével.

Az MPM módszer alkalmazásának előnyei a következők:

  • a reális időben az igénybevételek koncentrációs körzeteinek (SKN) kimutatása (még nagy objektumokon is), amelyek a jövőbeli károsodások helyei lesznek
  • a károsodások korai diagnosztikája, valamint az elem minőségi állapotának megbecslése
  • a hegesztett kapcsolatokban és a hőbeáramlás körzeteiben (lengyel rövidítésben: SWC) a hibák felfedése
  • az ügyfél anyagköltségeinek jókora redukciója az MPM módszer alkalmazásával, a hagyományos roncsolásmentes módszerekkel (NDT) kombinálva

Az MPM módszer alkalmazásra kerül az elásott csővezetékek vizsgálatában is (Érintésmentes Mágneses Diagnosztika ? lengyel rövidítésben: BMD).

Nagy nehézségekkel kapcsolatosak a földbe ásott csővezetékek vizsgálatai, ahol nincs hozzáférés a vizsgált csővezetékhez, az alkalmazható módszerek palettája nagyon korlátozott.
Van technológiánk az ilyen csővezetékek vizsgálatára, az MPM BMD módszer alapján, amely aránylag rövid időn belül lehetővé teszi a csővezeték technikai állapotának értékelését, annak kiásása nélkül, és a károsodások azonosítását, minimális pénzügyi ráfordítások mellett.

Néhány éves tapasztalataink vannak az ilyen típusú diagnosztikában.
Sokéves tapasztalataink vannak a szerelvényhálózatok komplex vizsgálati terveinek kidolgozásában és bevezetésében.
További információkért kérjük lépjenek kapcsolatba velünk!

 

Fénykép MPM