Sonda 9

Sonda 9

9 - Sonda posiada 4 lub więcej kanałów, bez enkodera. Służy do punktowego badania zgrzein. Współpracuje z oprogramowaniem RW - MMMTest.