Certyfikaty

Świadectwo kwalifikacyjne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów

Świadectwo Kwalifikacji do wykonywania badań stalowych konstrukcji mostowych w zakresie badań ultradźwiękowych, magnetyczno-proszkowych, penetracyjnych i wizualnych.

certyfikat Insytut Badawczy Dróg i Mostów