Certyfikaty

Świadectwo uznania laboratorium przez RINA

Świadectwo Kwalifikacji do wykonywania pomiarów grubości na statkach oraz jednostkach offshore

certyfikat RINA