O firmie

DIAGNOSTYKA - INNOWACYJNOŚĆ - JAKOŚĆ

Dofinansowanie z funduszy Unijnych Mazowia

Fundusze europejskie

Informujemy, iż firma ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w latach 2017-2018 zrealizowała projekt " Opracowanie technologii eksperckiego diagnozowania konstrukcji energetycznych i przemysłowych wykorzystującej specjalizowaną platformę technologiczną i algorytmy adaptacyjne". Projekt został sfinansowany w ramach " Priorytetu i Wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce", działanie 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw", typ projektów: "Projekty badawczo-rozwojowe".
Całkowita wartość projektu:  1 126 771,24 zł
Wartość dofinansowania:  608 554,91 zł

Dzięki projektowi przeprowadzono prace badawczo-rozwojowe w rezultacie, których opracowano szereg rozwiązań technologicznych niezbędnych do budowy specjalizowanej platformy technologicznej. Umożliwiło to zwiększenie szybkości i dokładności badań urządzeń wymiany ciepła metodą prądów wirowych. Opracowany system opiera się o moduł archiwizujący, zawierający bazę danych w trakcie badań oraz moduł raportowania o stanie urządzenia, moduł zautomatyzowanej i autonomicznej kontroli diagnozowanych elementów, a także moduł precyzji pomiaru. Pozwoliło to na usprawnienie badań i podniesienie kwalifikacji naszych pracowników.