O firmie

DIAGNOSTYKA - INNOWACYJNOŚĆ - JAKOŚĆ

Dofinansowanie z funduszy Unijnych Mazowia

Fundusze europejskie

Informujemy, iż firma ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w latach 2017-2018 zrealizowała projekt pn. Opracowanie technologii eksperckiego diagnozowania konstrukcji energetycznych i przemysłowych wykorzystującej specjalizowaną platformę technologiczną i algorytmy adaptacyjne. Projekt został sfinansowany w ramach Osi priorytetowej I -  "Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce", Działanie 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw",Typ projektu: "Projekt badawczo-rozwojowy".
Całkowita wartość projektu: 1 126 771,24 zł
Wartość dofinansowania: 608 554,91 zł

Dzięki projektowi przeprowadzono prace badawczo-rozwojowe, w rezultacie których opracowano szereg rozwiązań technologicznych niezbędnych do budowy wyspecjalizowanej platformy technologicznej. Umożliwiło to zwiększenie szybkości i dokładności badań urządzeń wymiany ciepła metodą prądów wirowych. Opracowany system opiera się o:

  • - moduł archiwizujący (zawierający bazę danych w trakcie badań),
  • - moduł raportowania o stanie urządzenia,
  • - moduł zautomatyzowanej i autonomicznej kontroli diagnozowanych elementów,
  • - moduł precyzji pomiaru.

Realizacja projektu pozwoliła na usprawnienie badań i podniesienie kwalifikacji naszych pracowników.