O firmie

DIAGNOSTYKA - INNOWACYJNOŚĆ - JAKOŚĆ

Dofinansowanie z funduszy Unijnych Mazowia

Fundusze europejskie

Informujemy, iż firma ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o. w latach 2017-2018 zrealizowała projekt " Opracowanie technologii eksperckiego diagnozowania konstrukcji energetycznych i przemysłowych wykorzystującej specjalizowaną platformę technologiczną i algorytmy adaptacyjne". Projekt został sfinansowany w ramach " Priorytetu i Wykorzystania działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce", działanie 1.2 "Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw", typ projektów: "Projekty badawczo-rozwojowe".
Całkowita wartość projektu:  1 126 771,24 zł
Wartość dofinansowania:  608 554,91 zł

Celem projektu było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w rezultacie których opracowanych zostało szereg rozwiązań technologicznych niezbędnych do budowy specjalizowanej platformy technologicznej, wykorzystującej algorytmy adaptacyjne i zawierającej trzy kluczowe komponenty umożliwiające zwiększenie szybkości i dokładności badań urządzeń wymiany ciepła metodą prądów wirowych:
- moduł archiwizujący, zawierający bazę danych zgromadzonych w trakcie badań oraz moduł raportowania o stanie urządzenia,
- moduł zautomatyzowanej i autonomicznej kontroli diagnozowanych elementów,
- moduł precyzji pomiaru.