Nedeštruktívne skúšanie

Poskytujeme služby v oblasti nedeštruktívneho skúšania, implementujeme aj pokročilé metódy v oblasti nedeštruktívneho skúšania

Skúšanie magnetickým práškom MT

Metóda magnetického prášku (MT) je spolu s metódou penetrácie súčasťou povrchového nedeštruktívneho skúšania.

Skúšanie MT sa vykonáva tak na zváraných spojoch, odliatkoch, ako aj na výkovkoch vyrobených z feromagnetických materiálov. Metóda je založená na detekcii magnetického toku rozptylového poľa, ktoré sa vyskytuje v miestach diskontinuity. V závislosti od potrieb sa na zmagnetizovanie používajú permanentné magnety, elektromagnetické jarmo, magnetizačné cievky. Je tiež možná magnetizácia prechodom jednosmerného elektrického prúdu. Tieto skúšky umožňujú zistiť najnebezpečnejšie povrchové a podpovrchové kazy, ako sú praskliny, pórovitosť, adhézie, prilepenia.

Je to veľmi rýchla a účinná metóda nedeštruktívnej kontroly. Spolu s ultrazvukovou metódou patrí k základnému systému kontroly zvarových spojov v štádiu ich výroby alebo v prevádzke. Na rozdiel od penetračných skúšok, je pri skúšaní magnetickým práškom možné detegovať diskontinuity aj pod skúšaným povrchom (do hĺbky asi 2 mm). V rámci metódy možno rozlíšiť dve testovacie techniky: farebnú a fluorescenčnú.

Farebná technika obvykle používa bielu podsadu a čiernu suspenziu magnetického prášku, pozorovanie sa vykonáva v bielom svetle vhodnej intenzity. Vo fluorescenčnej technike sa obvykle používajú fluorescenčné suspenzie, a preto sa pozorovanie uskutočňuje s využitím ultrafialového svetla. Fluorescenčná technika sa vyznačuje mierne vyššou citlivosťou v porovnaní s farebnou technikou. V prípade skúšania magnetickým práškom je potrebné dosť dôkladne pripraviť povrch na testovanie a odstrániť maliarske nátery.

Fotografie z vykonávania skúšania metódou MT