Nedeštruktívne skúšanie

Poskytujeme služby v oblasti nedeštruktívneho skúšania, implementujeme aj pokročilé metódy v oblasti nedeštruktívneho skúšania

Metalografické skúšanie

Skúšanie štruktúry materiálov vykonávame prostredníctvom:

  • skúšky makroštruktúry
  • skúšky makroštruktúry - triafolové repliky.


Skúšanie metódou triafolových replík je nevyhnutným prvkom pri určovaní vhodnosti objektu pre ďalšiu prácu. Umožňuje nielen zistiť anomálie štruktúry materiálu, ktoré sa vyskytli počas výroby alebo nesprávného prevádzkovania, napr.: prehriatie, ale tiež degradáciu v dôsledku práce v podmienkach tečenia a teda posudzovať čas ďalšej bezpečnej prevádzky.

Toto skúšanie má mimoriadny význam najmä v energetike, kde väčšina komponentov pracuje v podmienkach tečenia. Malo by sa zdôrazniť skutočnosť, že tieto skúšky sú úplne nedeštruktívne, a preto sú v spojení s meraniami tvrdosti najrýchlejšou a najlacnejšou metódou odhadu vlastností materiálu.

Fotografie z vykonávania metalogragického skúšania MTR