Nedeštruktívne skúšanie

Poskytujeme služby v oblasti nedeštruktívneho skúšania, implementujeme aj pokročilé metódy v oblasti nedeštruktívneho skúšania

Meranie tvrdosti HT

Skúšky tvrdosti sa klasifikujú ako nedeštruktívne skúšky vzhľadom na skutočnosť, že neovplyvňujú stav skúšaného objektu (nepatrná deformácia na testovanom povrchu) a pretože sa môžu vykonávať na hotových objektoch. Tvrdosť je dôležitou vlastnosťou materiálov a poukazuje na ich odolnosť voči trvalým deformáciám.

Merania tvrdosti sa môžu použiť o. i. na:

  • kontrolu homogenity materiálu
  • rýchly výber materiálov
  • kontrolu správnosti technologických procesov tepelného spracovania a tvarnenia.
Z dôvodu súvisloti medzi tvrdosťou materiálu a jeho štruktúrou sú skúšky tvrdosti popri metalografických skúškach nevyhnutným prvkom komplexnej diagnostiky strojov a zariadení. Meranie tvrdosti vykonávame pomocou prenosných meračov tvrdosti alebo na stacionárnych zariadeniach. Používanie mobilných zariadení výrazne rozširuje oblasť uplatnenia takéhoto skúšania.

Fotografie z vykonávania meraní hrúbky