Nedeštruktívne skúšanie

Poskytujeme služby v oblasti nedeštruktívneho skúšania, implementujeme aj pokročilé metódy v oblasti nedeštruktívneho skúšania

Skúšanie ultrazvukom IBUS

Skúšky tenkých plechov v rozsahu 2 ÷ 8 mm vykonávame pomocou špecializovaných ultrazvukových hlavíc. Tieto skúšky vykonávame podľa postupu, ktorý je v súlade s požiadavkami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Uplatnenie tohto postupu spolu so špecializovanými hlavicami umožňuje úplne odstrániť obmedzenia vyplývajúce z používania štandardných hlavíc.

Skúšanie vykonávané vyššie uvedenou technikou sa vyznačuje istotou, spoľahlivosťou a opakovateľnosťou výsledkov. To umožňuje znížiť náklady a skrátiť čas skúšania v porovnaní s rádiografickou metódou, ktorá sa v takýchto prípadoch zvyčajne používa.

Na ultrazvukové skúšanie tenkých plechov tiež máme schválenie Úradu pre technickú bezpečnosť.

 

Fotografie z vykonávania skúšania ultrazvukom IBUS