Nedeštruktívne skúšanie

Poskytujeme služby v oblasti nedeštruktívneho skúšania, implementujeme aj pokročilé metódy v oblasti nedeštruktívneho skúšania

Skúšanie ultrazvukom TOFD

Ultrazvuková technika TOFD (Time of Flight Diffraction) na rozdiel od iných ultrazvukových techník (ktoré používajú amplitúdu odrazenej od diskontinuity ultrazvukovej vlny) využíva signály pochádzajúce od difrakčných vĺn, ktoré vznikajú na okrajoch defektov.

Vďaka tomu neovplyvňuje orientácia defektu vo vzťahu k povrchu jeho detekovateľnosť. Táto technika sa vyznačuje veľmi vysokou citlivosťou a presnosťou a umožňuje veľmi presné dimenzovanie trhlín. Používa sa v automatizovaných systémoch na skúšanie tupých zvarov nádrží, potrubí a plechov. Výsledky skúšok je možné uložiť a archivovať spolu s ich digitálnou analýzou.

Fotografie z vykonávania skúšania ultrazvukovou metódou - TOFD