Nedeštruktívne skúšanie

Poskytujeme služby v oblasti nedeštruktívneho skúšania, implementujeme aj pokročilé metódy v oblasti nedeštruktívneho skúšania

Skúšanie ultrazvukom UT

Ide o jednu z najbežnejších metód nedeštruktívneho testovania. Ultrazvukové skúšanie je založené na využití vlastností ultrazvukových vĺn, t.j. s frekvenciou nad 16 kHz. Tieto skúšky patria medzi volumetrické skúšky, čo znamená, že zisťujeme diskontinuity v objeme materiálu. Táto metóda umožňuje detekovať diskontinuity v materiáli, ako sú: nekovové inklúzie, delaminácie, zavalcovania, medzery, praskliny, priepenia, nedostatky prievaru, trosky, bubliny atď.

Používa sa tiež na kontrolu kontinuity kolíkov, skrutiek, a pod.. UT metódou sa skúšajú predmety z feritickej, austenitickej ocele, hliníka, horčíka, medi, zliatin medi, olova, niklu, kompozitných materiálov.

Obrovskou výhodou ultrazvukovej metódy je to, že výsledok skúšania získame bezprostredne po vykonanej skúške. Je to rýchla, neinvazívna metóda, ktorá umožňuje presné lokalizovať detegované diskontinuity.

UT metóda umožňuje:

  • objemové skúšanie - zisťovanie vád a kazov v celom objeme skúmaného materiálu,
  • skúškanie zvarov, odliatkov, výkovkov, plechov
  • detekciu diskontinuít ako sú: nekovové inklúzie, bubliny, delaminácie, zavalcovania, medzery, praskliny, prilepenia, nedostatky prievaru, trosky, pľuzgiere,
  • kontrolu kontinuity kolíkov, skrutiek a pod., delaminácií, adhézie povlakov,
  • skúšanie objektov vyrobených z feritickej a austenitickej ocele, hliníka, horčíka, medi, zliatin medi, olova, niklu a kompozitných materiálov,
  • veľmi rýchle posúdenie skúšaných prvkov, pričom výsledok sa získa okamžite počas skúšky,
  • presné určenie veľkosti a umiestnenia lokalizovaných diskontinuít.

Medzi ultrazvukové skúšanie patrí skúšanie mozaikovými hlavicami (ang. phased array UTPA). Toto skúšanie zaznamenáva v posledných rokoch veľmi veľký rozvoj.

Systém Phased Array je doplnením a rozšírením možností, ktoré ponúka skúšanie ultrazvukom. 

Z dôvodu vysokej technickej sofistikovanosti sa tento systém používa na špecializované meraniespojené s určovaním a detekciou trhlín, delaminácií, eróznych poškodení v prvkoch komplikovaného tvaru. Výhodami systému sú možnosti spojené s tvarovaním ultrazvukového lúča, vrátane jeho zaostrenia na vybranú hĺbku materiálu. Okrem toho táto metóda umožňuje zobraziť obraz v niekoľkých prierezoch, uložiť a archivovať výsledky skúšok.

Fotografie z vykonávania skúšania ultrazvukovou metódou UT