Nedeštruktívne skúšanie

Poskytujeme služby v oblasti nedeštruktívneho skúšania, implementujeme aj pokročilé metódy v oblasti nedeštruktívneho skúšania

Mapovanie korózie UT Mapping

Mapujeme korózne úbytky s použitím automatizovaných systémov.

V poslednej dobe pozorujeme rastúci dopyt po mapovaní veľkých plôch rôznych zariadení,  ako sú nádrže či potrubia. Až donedávna sa v týchto prípadoch obyčajne vykonávali bodové merania hrúbky. Používatelia zariadení, ako sú skladovacie nádrže, prístroje, reaktory, plášte výmenníkov a potrubi však vedia, že takýto prístup nezaručuje získanie podrobných informácií o výskyte koróznych defektov. Odpoveďou je mapovanie korózie, tzv. UT Mapping.

Tieto systémy umožňujú testovanie stien potrubí, nádrží, kovových plechov a pod. na výskyt úbytkov hrúbky rôzneho pôvodu. Takéto skúšanie sa vykonáva s rozlíšením 1 mm, s kompletným záznamom výsledkov, ktoré sú znázornené vo forme mapy defektov pre celý testovaný prvok. Dôležité je, že meracia hlavica je automatizovaná a má svoj vlastný pohon, čo znamená, že máme možnosť skenovať povrch nádrže bez potreby priameho prístupu (lešenie), čo výrazne zvyšuje možnosti a znižuje náklady na diagnostiku. Výnos z takejto diagnostiky v porovnaní s bodovými meraniami je obrovský, - za krátku dobu dostaneme mapu rozloženia koróznych defektov na veľkých povrchoch bez potreby stavať lešenie . Nie sme závislí iba od štatistík, ale výrazne zvyšujeme pravdepodobnosť lokalizácie malých defektov a tým zabránime ekonomicky a environmentálne nákladným poruchám.

Náš systém využíva najmodernejšie riešenia na trhu.

Všetci, ktorí sa zaujímajú o vyššie uvedené riešenie nás prosím kontaktujte - poskytneme všetky informácie o tejto téme.

Fotografie z vykonávania mapovania korózie - UT Mapping