Nedeštruktívne skúšanie

Poskytujeme služby v oblasti nedeštruktívneho skúšania, implementujeme aj pokročilé metódy v oblasti nedeštruktívneho skúšania

Vizuálne skúšanie - VT

Je to najstaršia a najrozšírenejšia metóda kontroly, ale stále s veľmi veľkými možnosťami. Vizuálne skúšky sú nevyhnutným prvkom každého výrobného a prevádzkového procesu. Vizuálna metóda je nevyhnutná vo všetkých fázach vytvárania zváraných spojov od prípravy prvkov pred zváraním, cez medzioperačnú kontrolu až po prevzatie hotových zvarov.

Vizuálne skúšanie možno rozdeliť na: - priame vizuálne skúšanie, - vzdialené vizuálne skúšanie. Priame skúšanie sa vykonáva prostým okom alebo pomocou lúp s nízkym zväčšením. Dodatočným vybavením sú tiež prístroje, ako sú zvarové mierky, štrbinomery, zrkadlové súpravy, doplnkové zdroje svetla atď. Vzdialené vizuálne skúšanie je základnou metódou pri skúšaní ťažko prístupných oblastí a na predbežné posudzovanie skúšaných prvkov.

Takéto skúšky sa vykonávajú s použitím špecializovaných optických prístrojov, ako sú zrkadlové súpravy, fibroskopy, boroskopy, a najmä videoendoskopy, ktoré umožňujú záznam obrazu. Tieto zariadenia umožňujú testovanie ťažko prístupných miest, prvkov so zložitými tvarmi, ako sú súčasti motora, potrubí, ventilov a pod., často tam, kde nie je možné použiť iné nedeštruktívne metódy skúšania.

Moderné vybavenie od popredných svetových výrobcov umožňuje zaznamenávať obrazy a filmové súbory veľmi vysokej kvality a rozlíšenia, ako aj merať zistené nezhody skúšaných prvkov.

Fotografie z vykonávania skúšania vizuálnou metódou VT