Nedeštruktívne skúšanie

Poskytujeme služby v oblasti nedeštruktívneho skúšania, implementujeme aj pokročilé metódy v oblasti nedeštruktívneho skúšania

Skúška vírivými prúdmi - ET

Skúšanie vírivými prúdmi umožňuje detekciu povrchových a podpovrchových trhlín v elektricky vodivých materiáloch, tak magnetických, ako aj nemagnetických. Medzi nesporné výhody metódy patrí možnosť testovania skrz maliarske nátery zvarov. Absencia potreby odstraňovať náter pre testovanie výrazne znižuje náklady spojené so skúškou.

Skúšanie vírivými prúdmi umožňuje detekciu takých diskontinuít, ako sú: praskliny, prilepenia, zavalcovania, šupiny, vtrúsenia. Skúška metódou vírivých prúdov spočíva vo vytvorení v povrchovej vrstve testovaného objektu vírivých prúdov v oblasti pôsobenia na objekt rýchlo sa meniaceho magnetického poľa produkovaného indukčnostými snímačmi. Výhodou metódy je možnosť veľmi rýchleho 100% skúšania výrobkov vo veľkoobjemovej výrobe, napr. pri výrobe rúr so švom, spájkovaných alebo zváraných rúr.

Pokročilé skúšanie vírivými prúdmi ponúka množstvo možností v automatizácii testov, spracovaní a vizualizácii výsledkov skúšok. Disponujeme viacsnímačovou technológiou, tzv. ECA (Eddy Curent Array), ktorá sa používa na mapovanie povrchov alebo testovanie spojov bez nutnosti odstránenia maliarskych náterov. Pre viac informácií nás prosím kontaktujte.


Táto metóda sa bežne používa na skúšanie rúrok výmenníkov tepla v jadrových a konvenčných elektrárňach, v chemickom, rafinérskom, cukrovarníckom, papierenskom a potravinárskom priemysle. Rýchlosť skušky, úplný záznam údajov, precízna lokalízacia a značenie počas skúšky sú veľkým pohodlím a zaručujú veľmi vysokú kvalitu vykonaných skúšok. Systémy, ktoré používa naša spoločnosť, pochádzajú od najväčších svetových výrobcov a vyznačujú sa veľmi vysokou spoľahlivosťou pri testovaní.

Takéto skúšanie si vyžaduje rozsiahle skúsenosti a primeranú kvalifikáciu personálu

Boli sme prví v Poľsku, ktorí získali schválenie Úradu pre technickú bezpečnosť na skúšanie rúr vírivými prúdmi.

Vďaka projektu dofinancovanému z fondov EÚ Mazowia <Vyvinutie technológie pre odbornú diagnostiku energetických a priemyselných konštrukcií pomocou špecializovanej technologickej platformy a adaptívnych algoritmov> ukončenému v roku 2018 sa zvýšila rýchlosť a presnosť skúšania teplovýmenných zariadení metódou vírivých prúdov. Vyvinutý systém je založený na archivačnom module obsahujúcom databázu zozbieranú počas skúšania a modul na podávanie správ o stave zariadenia, modul na automatizovanú a autonómnu kontrolu diagnostikovaných prvkov, ako aj modul na meranie presnosti. To nám umožnilo zdokonaliť spôsob skúšania a zvýšiť kvalifikáciu našich pracovníkov.

Skúšky sa vykonávajú na rúrkach vyrobených z materiálov, ako sú: mosadz, meď, nehrdzavejúca oceľ, uhlíkové ocele, hliník a jeho zliatiny, inconell, hastelloy. Vhodné testovacie techniky a metódy tiež umožňujú skúšanie rebrových rúr. Hlavné defekty detegované pri ET skúškach sú: úbytky hrúbky steny (s rozlíšením ich umiestnenia zvnútra alebo zvonka) v dôsledku erózie alebo korózie, vtrúsenia cudzieho materiálu, perforácie, ryhy, praskliny, deformácie. Všetky vyššie uvedené kazy sú veľmi presne lokalizované, aj pod podperami. Ak potrebujete ďalšie informácie o testovaní zariadení na výmenu tepla, kontaktujte nás.

Fotografie z vykonávania skúšania metódou vírivých prúdov - ET