Nedeštruktívne skúšanie

Poskytujeme služby v oblasti nedeštruktívneho skúšania, implementujeme aj pokročilé metódy v oblasti nedeštruktívneho skúšania

Ultrazvukové merania hrúbky UTT

Ultrazvukové merania hrúbky (UTT) majú v priemysle veľmi široké uplatnenie. Tieto skúšky vykonávame pre prvky prístupné z jednej strany, vyrobené z rôznorodých horúcich materiálov (tiež skrz maliarsky náter). Merania sa môžu vykonávať aj pomocou lanového prístupu, čo nielen výrazne znižuje náklady na takúto prácu, ale predovšetkým umožňuje testovanie miest, kde je prístup ťažko alebo prakticky nemožný.

Merania sa týkajú najmä prvkov, ktoré sú náchylné na poškodenie spôsobené koróziou, eróziou alebo pôsobením chemických látok, ako sú: potrubia, nádrže, tepelné výmenníky, telesá obšívky lodí, konštrukčné prvky a mnoho ďalších. Na meranie hrúbky používame najmodernejšie vybavenie od renomovaných svetových výrobcov.

Merania hrúbky poskytujú informácie o skutočnej hrúbke steny v mieste skúšky. Avšak vďaka použitiu metódy phased array (ultrazvuková metóda využívajúca hlavice s viacerými prevodníkmi ? mozaikové) je možné vytvárať korózne mapy väčších plôch s rozlíšením 1 mm UT Mapping.

Tieto skúšky umožňujú kompletné zaznamenávanie výsledkov merania. Vďaka tomu zisťujeme, aký je stav vnútorného povrchu skúšaného na väčšej ploche. Mapovanie kvôli jeho výhodám a veľkému množstvu získavaných informácií má na trhu stále viac sledovateľov.

Fotografie z vykonávania ultrazvukových meraní hrúbky UTT