Metóda MPK

Máme najviac skúseností na poľskom trhu v oblasti diagnostiky metódou MPK

Metóda MPK

Metóda magnetickej pamäte je jedinečná a mimoriadne účinná metóda nedeštruktívneho skúšania, ktorá umožňuje v reálnom čase posúdiť napäťovo-deformačný stav priemyselných objektov alebo ich súčastí.   
V súčasnosti je metóda MPK vo svete stále viac uznávaná a používaná.
Používa sa na kontrolu všetkých priemyselných objektov a na kontrolu všetkých prvkov vyrobených z feromagnetických alebo paramagnetických kovov, v niektorých prípadoch vrátane austenitickej ocele (nehrdzavejúca oceľ).

Firma Energodiagnostyka je lídrom na poľskom trhu v oblasti použitia metódy MPK pre priemyselné testovanie. Máme viac ako 20 rokov skúseností s používaním metódy Magnetickej pamäte kovu.

V rámci metódy MPK sa naša činnosť zameriava na nasledujúce aktivity:

 • Technická diagnostika
 • Predaj a servis zariadení a softvéru
 • Školenia (tiež certifikačné podľa EN 9712)
 • Poradenstvo a technická podpora pre personál NDT

Sme výhradným zástupcom spoločnosti Energodiagnostika Co. Ltd. Moskva v rozsahu predaja zariadení pre metódu MPK, školení zamestnanov a vývoja metódy MPK v Poľsku.

Naši špecialisti vám radi poskytnú akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa metódy MPK.

 • Technická diagnostika
 • Predaj a servis zariadení a softvéru
 • Školenia (tiež certifikačné podľa EN 9712)
 • Poradenstvo a technická podpora pre personál NDT

Sme výhradným zástupcom spoločnosti Energodiagnostika Co. Ltd. Moskva v rozsahu predaja zariadení pre metódu MPK, školení zamestnanov a vývoja metódy MPK v Poľsku.

Naši špecialisti vám radi poskytnú akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa metódy MPK.

 

Školenia MPK

Organizujeme školenia o metóde MPK v niekoľkých formách. Ak máte záujem o školenie MPK, kontaktujte nás a pošlite prihlášku na adresu: biuro@energodiagnostyka.pl.

Certifikačné školenie podľa PN-EN 9712:2012:
Najbližší termín školenia o metóde MPK: 4.-15. novembra 2019.
Školenie sa uskutoční vo Varšave a bude sa konať v poľštine. Kontaktujte nás prosím pre viac informácií.
Ak máte záujem, vyplňte aplikačný formulár nachádzajúci sa v okne: dokumenty na stiahnutie.
Školenia sa uskutočňujú na základe normy ISO 9712: 2012. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude vydaný príslušný certifikát.
Srdečne vás pozývame k účasti na školení!


Iné formy školení:
- Implementačné školenie
Organizované v rozsahu teoretických základov metódy, obsluhy zariadení, výberu senzorov a testovacích techník, obsluhovania softvéru, analýzy a vyhodnotenia výsledkov.


- Školenie o obsluhe zariadení a softvéru
V momente nákupu zariadení pre metódu MPK ponúkame školenie, ktoré zahŕňa inštruktáž o obsluhe zariadení - kalibrácia, vykonávanie skúšky; obsluhu softvéru na analýzu údajov MMSystem

Naši špecialisti tiež poskytujú pomoc a podporu používateľom skúšobných zariadení MPK po celú dobu používania. Kontakt: j.lubowiecki@energodiagnostyka.pl lub maciej radziszewski@energodiagnostyka.pl.

DÔVERUJTE ODBORNÍKOM A SKÚSENOSTI

 

JEDINEČNÉ METÓDY SKÚŠANIA

 

CERTIFIKOVANÍ ŠPECIALISTI

 

MEDZINÁRODNÉ REFERENCIE

 

Ponúkame možnosť nákupu vybavenia

Spoločnosť Energodiagnostyka ponúka meracie prístroje a skenovacie zariadenia so senzormi určené na technickú diagnostiku objektov pomocou metódy Magnetickej pamäte kovu. Ponuku dopĺňajú počítačové programy na spracovanie údajov z merania MMSystem. Poskytujeme tiež servisné a technické poradenstvo v rozsahu::

 •  výberu prístrojov a skenovacích zariadení pre skúšky MPK,
 •  vypracovania správ o vykonaných skúškach MPK,
 •  obsluhovania softvéru pre skúšky MPK.