Školenia MPK

Školenia MPK

Organizujeme školenia o metóde MPK v niekoľkých formách. Ak máte záujem o školenie MPK, kontaktujte nás a pošlite prihlášku na adresu: biuro@energodiagnostyka.pl

- Certifikačné školenie podľa PN-EN 9712:2012
Najbližší termín školenia o metóde MPK: 4.-15. novembra 2019.
Školenie sa uskutoční vo Varšave a bude sa konať v poľštine. Kontaktujte nás prosím pre viac informácií.
Ak máte záujem, vyplňte aplikačný formulár nachádzajúci sa v okne: dokumenty na stiahnutie.
Školenia sa uskutočňujú na základe normy ISO 9712: 2012. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude vydaný príslušný certifikát.
Srdečne vás pozývame k účasti na školení!


Iné formy školení:
- Implementačné školenie
Organizované v rozsahu teoretických základov metódy, obsluhy zariadení, výberu senzorov a testovacích techník, obsluhovania softvéru, analýzy a vyhodnotenia výsledkov.

- Školenie o obsluhe zariadení a softvéru
V momente nákupu vybavenia pre metódu MPK ponúkame školenie, ktoré zahŕňa inštruktáž o obsluhe zariadení - kalibrácia, vykonávanie skúšky; obsluhu softvéru na analýzu údajov MMSystem.

Naši špecialisti tiež poskytujú pomoc a podporu používateľom skúšobných zariadení MPK po celú dobu používania. Kontakt: j.lubowiecki@energodiagnostyka.pl, maciej radziszewski@energodiagnostyka.pl

 

DÔVERUJTE ODBORNÍKOM A SKÚSENOSTI

 

JEDINEČNÉ METÓDY SKÚŠANIA

 

CERTIFIKOVANÍ ŠPECIALISTI

 

MEDZINÁRODNÉ REFERENCIE

 

Ponúkame možnosť nákupu vybavenia