O spoločnosti

DIAGNOSTIKA - INOVATÍVNOST - KVALITA

O spoločnosti

Energodiagnostyka Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave je spoločnosť, ktorá vykonáva skúšanie a vývoj v oblasti technickej diagnostiky pomocou nedeštruktívneho skúšania (ang. non destructive testing - NDT). Začiatky spoločnosti siahajú do roku 1991. Špecializujeme sa na testovanie a diagnostiku prevádzkovaných komponentov v procese posudzovania ich technického stavu. Vykonávame tiež nedeštruktívne skúšky vo fáze výroby a konečného prevzatia. Máme tiež zástupcov v Gdansku a Elblągu, ale realizujeme objednávky v celej krajine a v zahraničí. Naši špecialisti majú certifikáty 2. a 3. stupňa podľa normy PN-EN 9712 a bohaté skúsenosti v oblasti nedeštruktívneho skúšania. Veľký dôraz kladieme na neustále zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov.

Našou charakteristickou črtou je otvorenosť voči potrebám a problémom zákazníkov.

Od začiatku činnosti spoločnosti sa zaoberáme implementáciou metódy MPK (Magnetická pamäť kovu) v Poľsku. Tieto implementácie realizujeme prostredníctvom testovania a vývoja priamo u klienta a spolu s vedeckými centrami, účasťou na konferenciách, organizovaním seminárov,  odvetvových stretnutí, poradenstvom a školením o tejto metóde. Tiež sa zaoberáme predajom zariadení MPK.

Od roku 2017 zaoberáme sa aj zavádzaním a vývojom metódy FIT.

Okrem toho naša ponuka zahŕňa implementačné skúšanie v oblasti systémov SHM (Structural Health Monitoring), PHM (Prognostic and Health Managmen) a pokročilých testovacích systémov NDT.

Naši pracovníci poskytujú pomoc pri vypracovaní testovacích plánov a metodík vo všeobecne chápanom odvetví nedeštruktívneho skúšania a slúžia svojimi znalostiami a skúsenostiam.

Všetky práce sme schopní vykonávať aj pomocou lanového prístupu, čo výrazne rozširuje možnosti diagnostiky ťažko dostupných objektov a umožňuje znižovať náklady spojené so zabezpečením prístupu k testovaným prvkom.

Viac informácií týkajúcich sa profilu našej činnosti nájdete na jednotlivých podstránkach.

Srdečne vás pozývame k spolupráci. Neváhajte nás kontaktovať.

Vďaka spolupráci so spoločnosťou ENERGODIAGNOSTYKA získate komplexný a profesionálny servis pre celý diagnostický proces:

Mapovanie hrúbky UTT Mapping nádrže
 • 1
  STANOVENIE CIEĽA SKÚŠANIA
 • 2
  ANALÝZA DOKUMENTÁCIE A PREVÁDZKOVEJ HISTÓRIE
 • 3
  VYVINUTIE SKÚŠOBNÝCH METODÍK / POSTUPOV
 • 4
  VYKONANIE SKÚŠOK A MERANIA
 • 5
  ANALÝZA VÝSLEDKOV A VÝPOČTY
 • 6
  POSÚENIE TECHNICKÉHO STAVU
 • 7
  ODPORÚČANIA / PROGNÓZA BEZPEČNÉHO ČASU PREVÁDZKY / VYVINUTIE ĎALŠIEHO PLÁNU SKÚŠANIA
1
STANOVENIE CIEĽA SKÚŠANIA
2
ANALÝZA DOKUMENTÁCIE A PREVÁDZKOVEJ HISTÓRIE
3
VYVINUTIE SKÚŠOBNÝCH METODÍK / POSTUPOV
4
VYKONANIE SKÚŠOK A MERANIA
5
ANALÝZA VÝSLEDKOV A VÝPOČTY
6
POSÚENIE TECHNICKÉHO STAVU
7
ODPORÚČANIA / PROGNÓZA BEZPEČNÉHO ČASU PREVÁDZKY / VYVINUTIE ĎALŠIEHO PLÁNU SKÚŠANIA

Certifikáty

Referencie

Za mnoho rokov činnosti sme získali medzinárodné skúsenosti a referencie. Prečítajte si, čo o nás píšu naši zákazníci.