O spoločnosti

DIAGNOSTIKA - INOVATÍVNOST - KVALITA

Projekt EÚ INGA

Európske fondy

Oznamujeme, že spoločnosť ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o. v konzorciu s Varšavskou technologickou univerzitou realizuje projekt s názvom ?Vyvinutie technológie pre nedeštruktívnu diagnostiku plynovodov založenú na bezkontaktnej magnetickej metóde a integrovaných senzoroch s využitím algoritmov strojového učenia."

Projekt je financovaný v rámciPrioritnej osi IV. "Zvýšenie potenciálu v oblasti skúšania a vývoja", Aktivity 4.1 "Vedecký výskum a vývojové práce" Podaktivity 4.1.1 "Strategické programy v oblasti skúšania pre ekonomiku" Spoločný podnik INGA Operačného programu Inteligentný rozvoj na roky 2014 - 2020.

Celková hodnota projektu: 5 216 180,00 PLN
Hodnota dofinancovania projektu z EÚ:2 163 231,38 PLN

Cieľ projektu: Vykonanie prác Skúšanie+Vývoj, v dôsledku čoho sa vyvinie technológia nedeštruktívnej diagnostiky plynovodov založenej na magnetickej bezkontaktnej metóde a integrovaných senzoroch s využitím algoritmov strojového učenia.

Výstup projektu: Vyvinutie účinnej technológie na monitorovanie prepravnej siete plynu.