O spoločnosti

DIAGNOSTIKA - INOVATÍVNOST - KVALITA

Dofinancovanie z fondov EÚ Mazowia

Európske fondy

Informujeme, že spoločnosť ENERGODIAGNOSTYKA Sp. z o.o. v rokoch 2017-2018 zrealizovala projekt ?Vývoj technológie pre odbornú diagnostiku energetických a priemyselných stavieb pomocou špecializovanej technologickej platformy a adaptívnych algoritmov?. Projekt bol sfinancovaný v rámci "Priority a využitia činnosti v oblasti skúšania a vývoja v ekonomike", aktivita 1.2 "Činnosť podnikov v oblasti skúšania a vývoja", typ projektov: ?Projekty v oblasti skúšania a vývoja".
Celková hodnota projektu:  1 126 771,24 PLN
Hodnota dofinancovania:  608 554,91 PLN

Vďaka projektu boli vykonané práce v oblasti skúšania a vývoja, vo výsledku ktorých bolo vyvinuté množstvo technologických riešení potrebných na výstavbu špecializovanej technologickej platformy. To umožnilo zvýšiť rýchlosť a presnosť skúšok teplovýmenných zariadení metódou vírivých prúdov. Vyvinutý systém je založený na archivačnom module obsahujúcom databázu počas skúšok a module na podávanie správ o stave stavu zariadenia, module na automatizovanú a autonómnu kontrolu diagnostikovaných prvkov, ako aj module na meranie presnosti. To nám umožnilo zdokonaliť spôsoby skúšania a zvýšiť kvalifikáciu našich pracovníkov.