Usługi dla przemysłu

Oferujemy kompleksowe podejście do diagnostyki maszyn i urządzeń przemysłowych

Zapytanie ofertowe

Przejdź opisz swój projekt. Przygotujemy propozycję współpracy.

Wypełnij formularz

Przemysł gazowy

Diagnostyka w obrębie sektora gazowego wiąże się nieodzownie z zapewnieniem bezpieczeństwa. Diagnostyka w tym sektorze przemysłowym obejmuje m.in. infrastrukturę do magazynowania i przesyłania gazu oraz związany z nimi osprzęt.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu kompleksowych planów badań instalacji gazowych. Metodyka opracowana przez nas doprowadziła do znacznego spadku awaryjności badanych elementów instalacji, w tym rurociągów, zbiorników i osprzętu oraz, co jest niezwykle ważne, do wzrostu poziomu bezpieczeństwa eksploatacji. W diagnostyce wykorzystujemy szereg zaawansowanych metod badań nieniszczących, takich jak metody mapowania korozji z wykorzystaniem ultradźwiękowej techniki phased array (UTPA) w procesach zautomatyzowanych oraz prądy wirowe. Metody te posiadają duże możliwości w zakresie wizualizacji wyników badań, ich archiwizacji oraz wykorzystania sygnału w obróbce statystycznej. Koniecznym elementem diagnostyki jest też zastosowanie metody magnetycznej pamięci metalu (MPM), pozwalającej wskazać miejsca, w których rozwijają się procesy zmęczeniowe i następuje degradacja struktury materiału.


Bardzo duże trudności nastręcza badanie rurociągów zakopanych, gdzie ze względu na brak dostępu do badanego rurociągu wachlarz możliwych do zastosowania metod jest bardzo ograniczony. Stosujemy technologię badania takich rurociągów opartą na metodzie MPM, która pozwala w stosunkowo krótkim czasie ocenić stan techniczny rurociągu bez jego odkopywania oraz zidentyfikować uszkodzenia przy minimalnych nakładach finansowych. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w tego typu diagnostyce.

 

Referencje

Proponowane metody badawcze