Usługi dla przemysłu

Oferujemy kompleksowe podejście do diagnostyki maszyn i urządzeń przemysłowych

Zapytanie ofertowe

Przejdź opisz swój projekt. Przygotujemy propozycję współpracy.

Wypełnij formularz

Przemysł petrochemiczny

Przemysł rafineryjny, inaczej zwany petrochemicznym, zajmuje się przerobem ropy naftowej. Rafinerie, w których produkuje się benzynę, produkty ropopochodne i surowce z ciężkiej syntezy organicznej są narażone na awarię związaną z warunkami pracy urządzeń tj. wysoka temperatura, ciśnienie. Ocean stanu technicznego maszyn i aparatów podczas postojów remontowych pozwala na dalszą bezawaryjną pracę instalacji. Wychwycenie, właściwe rozpoznanie i wyeliminowanie wad i ubytków materiałowych prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa instalacji oraz uniknięcia wielu kłopotliwych awarii.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniach materiałowych i ocenie stanu technicznego urządzeń rafineryjnych, takich jak piece, kotły, rurociągi, reaktory, wymienniki ciepła, etc. Podczas diagnostyki używamy certyfikowanego sprzętu diagnostycznego światowych producentów. Dobieramy, wprowadzamy i wdrażamy międzynarodowe zaawansowane metody i techniki badawcze jak mapowanie korozji UTPA, magnetyczną pamięć metalu i badania elektromagnetyczne rur wymiany ciepła. Zebrane wyniki archiwizujemy, analizujemy i wyciągamy wnioski, które pomogą uniknąć awarii i zwiększyć bezpieczeństwo pracy instalacji. Nasze prace pozwalają zaplanować konieczne wymiany.
Opracowanie i wdrożenie odpowiednich programów kontroli i metod badawczych pozwola użytkownikowi instalacji petrochemicznych na obniżenie awaryjności, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją obiektów.

 

Referencje

Proponowane metody badawcze