Usługi dla przemysłu

Oferujemy kompleksowe podejście do diagnostyki maszyn i urządzeń przemysłowych

Zapytanie ofertowe

Przejdź opisz swój projekt. Przygotujemy propozycję współpracy.

Wypełnij formularz

Przemysł petrochemiczny

Przemysł rafineryjny, inaczej zwany petrochemicznym, zajmuje się przerobem ropy naftowej. Rafinerie, w których produkuje się benzynę, produkty ropopochodne i surowce z ciężkiej syntezy organicznej są narażone na awarie związane z warunkami pracy urządzeń tj. z wysoką temperaturą i ciśnieniem. Ocena stanu technicznego maszyn i aparatów podczas postojów remontowych pozwala na bezawaryjną pracę instalacji. Wychwycenie, właściwe rozpoznanie i wyeliminowanie wad i ubytków materiałowych prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa instalacji oraz uniknięcia wielu kłopotliwych awarii.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie w badaniach materiałowych i ocenie stanu technicznego urządzeń rafineryjnych takich jak: piece, kotły, rurociągi, reaktory, wymienniki ciepła etc. Podczas diagnostyki używamy certyfikowanego sprzętu diagnostycznego światowych producentów. Stosujemy zaawansowane metody i techniki badawcze, m.in. mapowanie korozji UTPA, badanie magnetycznej pamięci metalu i badania elektromagnetyczne rur wymiany ciepła. Zebrane wyniki archiwizujemy, analizujemy i wyciągamy wnioski, które pomagają uniknąć awarii i zwiększyć bezpieczeństwo pracy instalacji. Nasze badania pozwalają także zaplanować konieczne wymiany.


Opracowujemy i wdrażamy odpowiednie programy kontroli, które pozwalają użytkownikowi instalacji petrochemicznych na obniżenie awaryjności, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów związanych z eksploatacją obiektów.

 

 

Referencje

Proponowane metody badawcze