Usługi dla przemysłu

Oferujemy kompleksowe podejście do diagnostyki maszyn i urządzeń przemysłowych

Zapytanie ofertowe

Przejdź opisz swój projekt. Przygotujemy propozycję współpracy.

Wypełnij formularz

Przemysł budowlany

W przemyśle budowlanym powstaje wiele typów konstrukcji z wykorzystaniem spawania. A ponieważ wiele z nich, jak mosty, drogi, wiadukty, hale widowiskowe, stadiony z racji swojego przeznaczenia wymaga wzmożonej kontroli w postaci badań nieniszczących. W większości wymagania co do jakości, zakresu oraz metody badań nieniszczących określone zostały w normie PN-EN ISO 1090-2. Zgodnie z zapisanymi tam wytycznymi na konstrukcjach budowlanych wykonuje się badania ultradźwiękowe złączy spawanych, które należą do metod badań objętościowych i pozwalają na określenie, czy złącze spawane jest wolne od wewnętrznych niezgodności takich jak pęknięcia, wtrącenia, pustki lub przyklejania oraz bardzo niebezpiecznych braków przetopu. Kolejnymi powszechnie stosowanymi badaniami są badania magnetyczno-proszkowe i badania wizualne, wykonywane w celu wykrycia wad powierzchniowych. W konstrukcjach budowlanych charakteryzujących się dużymi gabarytami oraz wieloma elementami, często wykonywanymi w różnych miejscach (produkcja na hali przemysłowej, montaż elementów na placu budowy), a także różnych warunkach (opady atmosferyczne, zmienne temperatury podczas całego procesu montażu) można spotkać pęknięcia powierzchniowe powstałe już długo po etapie produkcyjnym, a wynikające z dodatkowych naprężeń pojawiających się w złączach spawanych w wyniku dopasowywania kolejnych elementów konstrukcji. Dodatkowe ryzyko dla nowych konstrukcji budowlanych stanowi dążenie wielu inwestorów do obniżania kosztów produkcji poprzez tzw. odchudzanie konstrukcji, co wpływa również na konieczność wykonywania rzetelnie badań na etapie produkcji, montażu, ale i monitorowaniu stanu konstrukcji w trakcie użytkowania, zaczynając od chociażby regularnych kontroli wizualnych głównych węzłów spawanych, skręcanych, a kończąc na stałym monitoringu konstrukcji w oparciu o różne systemy. Systemy monitorowania oparte na różnych metodach i technologiach stanowią pole naszych badań.
W naszej pracy wykonujemy zarówno badania produkcyjne złączy spawanych, jak również badania złączy montażowych nowych konstrukcji.
Wykonywaliśmy badania ultradźwiękowe, magnetyczno-proszkowe, wizualne w trakcie budowy oraz badania kontrolne stanu technicznego wielu obiektów mostowych, hal widowiskowych, hal sportowych, budynków użyteczności publicznej, słupów elektrycznych i budynków przemysłowych.

 

Referencje

Proponowane metody badawcze