Usługi dla przemysłu

Oferujemy kompleksowe podejście do diagnostyki maszyn i urządzeń przemysłowych

Zapytanie ofertowe

Przejdź opisz swój projekt. Przygotujemy propozycję współpracy.

Wypełnij formularz

Przemysł chemiczny

Zakłady chemiczne składają się na jedną z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce. Zapewnienie ciągłości produkcji oraz bezpieczeństwa personelu w dużym stopniu zależy od profesjonalnie wykonanej diagnostyki i oceny stanu technicznego instalacji, takich jak urządzenia wymiany ciepła, zbiorniki, reaktory oraz osprzęt peryferyjny.
Firma Energodiagnostyka i jej diagności posiadają wieloletnie doświadczenie w badaniach urządzeń instalacji chemicznych, a także w opracowywaniu i wdrażaniu metodyk badawczych, które pozwalają uniknąć kosztownych awarii wstrzymujących produkcję oraz zaplanować konieczne wymiany. Oferujemy wykonanie konwencjonalnych badań nieniszczących, jak również zaawansowane techniki badawcze, takie jak:

  • mapowanie korozji rurociągów i zbiorników z wykorzystanie ultradźwiękowej techniki phased array (UTPA), w tym również z wykorzystaniem samojezdnych robotów,
  • zaawansowane badania zbiorników platerowanych (lining),
  • badania prądami wirowymi urządzeń wymiany ciepła (wymienniki, chłodnice, etc.)
  • badania metodą Magnetycznej Pamięci Metalu.

Diagnostyka wykonana za pomocą zaawansowanych technik badawczych pozwala na zobrazowanie wyników badań w sposób customizowany tzn. przyjazny i uzgodniony z  klientem, a w odpowiedni sposób zarchiwizowana i przeanalizowana pozwoli na wyciągnięcie nowych wartościowych wniosków.
Odpowiedni dobór metody i techniki badawczej pozwoli użytkownikowi instalacji chemicznych na obniżenie awaryjności, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów.

Referencje

Proponowane metody badawcze