Usługi dla przemysłu

Oferujemy kompleksowe podejście do diagnostyki maszyn i urządzeń przemysłowych

Zapytanie ofertowe

Przejdź opisz swój projekt. Przygotujemy propozycję współpracy.

Wypełnij formularz

Przemysł chemiczny

Zakłady chemiczne składają się na jedną z kluczowych gałęzi przemysłu w Polsce. Zapewnienie ciągłości produkcji oraz bezpieczeństwa personelu w dużym stopniu zależy od profesjonalnie wykonanej diagnostyki i oceny stanu technicznego instalacji takich jak: urządzenia wymiany ciepła, zbiorniki, reaktory oraz osprzęt peryferyjny.
Firma Energodiagnostyka i jej diagności posiadają wieloletnie doświadczenie w badaniach urządzeń instalacji chemicznych, a także w opracowywaniu i wdrażaniu metodyk badawczych, które pozwalają uniknąć kosztownych awarii wstrzymujących produkcję oraz umożliwiają zaplanowanie koniecznych wymian. Oferujemy wykonanie konwencjonalnych badań nieniszczących, jak również zaawansowane techniki badawcze, takie jak:

  • Mapowanie korozji rurociągów i zbiorników z wykorzystanie ultradźwiękowej techniki phased array (UTPA), w tym również z wykorzystaniem samojezdnych robotów,
  • Zaawansowane badania zbiorników platerowanych (lining),
  • Badania prądami wirowymi urządzeń wymiany ciepła (wymienniki, chłodnice, etc.),
  • Badania metodą magnetycznej pamięci metalu (MPM).

Wykonana za pomocą zaawansowanych technik badawczych diagnostyka umożliwia zobrazowanie jej wyników w sposób przyjazny i uzgodniony z klientem. Zgromadzone informacje diagnostyczne – w odpowiedni sposób zarchiwizowane i przeanalizowane – pozwalają na wyciągnięcie wartościowych wniosków.
Odpowiedni dobór metody i techniki badawczej pozwala użytkownikom instalacji chemicznych na obniżenie awaryjności, zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie kosztów.

 

Referencje

Proponowane metody badawcze