Usługi dla przemysłu

Oferujemy kompleksowe podejście do diagnostyki maszyn i urządzeń przemysłowych

Zapytanie ofertowe

Przejdź opisz swój projekt. Przygotujemy propozycję współpracy.

Wypełnij formularz

Przemysł energetyczny

Przemysł energetyczny w Polsce oparty jest w głównej mierze na tradycyjnej energetyce węglowej. Większość urządzeń energetycznych pochodzi z lat 70. i 80., kiedy to budowa elektrowni opartych na węglu była czymś oczywistym. Dzisiaj te elektrownie i elektrociepłownie borykają się z wieloma problemami. Większość z nich przekroczyła projektowany czas pracy (200 tys. godzin), a wiele spośród nich zbliża się do 300 tys. godzin. Dłuższej pracy towarzyszą coraz to nowsze wymagania ekologiczne, do których nie zawsze są one przystosowane.


Dlatego nowoczesna diagnostyka kotłów, turbin, rurociągów, komór, skraplaczy i wszystkich pozostałych urządzeń koncentruje się na wskazywaniu odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące stanu żywotności tych elementów, pracujących często w nowych warunkach (zmiana parametrów, zmiana jakości paliwa, dodatki poprawiające niskoemisyjność, liczne modernizacje etc.). Aby temu sprostać, wykorzystuje się coraz więcej nowych metod badań nieniszczących w różnych konfiguracjach, tak aby móc uzyskać jak najwięcej informacji o stanie faktycznym badanych materiałów.


W celu szybkiego wytypowania obszarów stanowiących potencjalne miejsce awarii jako badanie wstępne stosujemy metodę MPM. Następnie korzystamy z metody WIT, która w połączeniu z badaniami metalograficznymi mikrostruktury pozwala wyznaczyć wskaźniki mechaniczne materiałów urządzeń energetycznych bez konieczności wycinania próbek do badań wytrzymałościowych.


Te metody, w połączeniu z klasycznymi badaniami: ultradźwiękowym spoin, magnetyczno-proszkowymi, penetracyjnymi, ultradźwiękowymi pomiarami grubości, ultradźwiękowymi pomiarami tlenków, radiografią rentgenowską, pomiarami geometrycznymi i geodezyjnymi, badaniami wizualnymi, badaniami wiroprądowymi oraz wynikami analiz i obliczeń, pozwalają nam prawidłowo ocenić stopień degradacji struktury oraz dokonać oceny stanu żywotności rurociągów pary świeżej, kolektorów pary, walczaków, komór przegrzewaczy pary, rurek przegrzewaczy itd.


Wykorzystanie tak wielu różnych metod pomaga uniknąć kosztownych i niebezpiecznych awarii ciśnieniowych urządzeń energetycznych, jak również daje możliwość osobom planującym remonty prawidłowo przygotować harmonogram prac remontowo-modernizacyjnych na kolejne lata.

 

 

Referencje

Proponowane metody badawcze