Usługi dla przemysłu

Oferujemy kompleksowe podejście do diagnostyki maszyn i urządzeń przemysłowych

Zapytanie ofertowe

Przejdź opisz swój projekt. Przygotujemy propozycję współpracy.

Wypełnij formularz

Przemysł energetyczny

Przemysł energetyczny w Polsce oparty jest w głównej mierze na tradycyjnej energetyce węglowej. Większość urządzeń energetycznych pochodzi z lat 70 i 80, w których budowa elektrowni opartych na węglu była czymś oczywistym.
Dzisiaj nasze elektrownie i elektrociepłownie borykają się z wieloma problemami. Większość z nich przekroczyła projektowany czas pracy (200 tys. godzin), a znaczna ilość zbliża się do 300 tys. godzin pracy. Dłuższej pracy towarzyszą coraz to nowsze wymagania ekologiczne, do których nie są one przystosowane.
A zatem nowoczesna diagnostyka kotłów, turbin, rurociągów, komór, skraplaczy i wszystkich pozostałych urządzeń musi odpowiadać rosnącym wymaganiom zmierzającym do odpowiedzi na podstawowe pytanie dotyczące oceny stanu żywotności kotłów, turbin energetycznych, pracujących często w nowych warunkach (zmiana parametrów, zmiana jakości paliwa, dodatki poprawiające niskoemisyjność, liczne modernizacje)
Aby temu sprostać wykorzystuje się coraz więcej nowych metod badań nieniszczących w różnych konfiguracjach, tak aby móc uzyskać jak najwięcej informacji o stanie faktycznym badanych materiałów.
Dlatego w naszym przedsiębiorstwie stosujemy jako wstępne badanie metodą MPM, w celu szybkiego wytypowania obszarów stanowiących potencjalne miejsce awarii. Następnie metodę WIT, która w połączeniu z klasycznymi badaniami metalograficznymi mikrostruktury pozwala wyznaczyć wskaźniki mechaniczne materiałów urządzeń energetycznych bez konieczności wycinania próbek do badań wytrzymałościowych.
Te metody w połączeniu z klasycznymi badaniami ultradźwiękowym spoin, magnetyczno-proszkowymi, penetracyjnymi, ultradźwiękowymi pomiarami grubości, ultradźwiękowymi pomiarami tlenków, radiografią rentgenowską, pomiarami geometrycznymi i geodezyjnymi, badaniami wizualnymi, badaniami wiroprądowymi oraz wynikami analiz i obliczeń pozwalają nam prawidłowo ocenić stopień degradacji struktury oraz dokonać oceny stanu żywotności rurociągów pary świeżej, kolektorów pary, walczaków, komór przegrzewaczy pary, rurek przegrzewaczy itd.
Wykorzystanie tak wielu różnych metod do badań elementów rurociągów pary, komór przegrzewaczy, podgrzewaczy, walczaków, rurociągów komunikacyjnych czy innych urządzeń energetycznych ciśnieniowych pomaga uniknąć kosztownych i niebezpiecznych awarii, jak również daje możliwość osobom planującym remonty prawidłowo przygotować harmonogram prac remontowo-modernizacyjnych na lata.

 

Referencje

Proponowane metody badawcze